Az Árpád Gimnázium pere

 

Bevezetés

A per összefoglalása

Pontosan azt kapjuk, amit érdemlünk

Folytatjuk......

Gratulációk

Köszönet

Folytatjuk......

 

Bevezetés

 

A CSzSz alakulása egy olyan eseményhez kapcsolódik, amely minden állampolgár számára intő jel lehet.

Általában úgy tudjuk, hogy a magánszféra és politikai szféra összecsapása csak olyan esetben következik be, amikor egy személy vagy egy csoport a politikai hatalomra tör vagy legalábbis a hatalomnak ez a kényszerképzete alakul ki.

 

Most egy olyan esetet mutatunk be, ahol az érintett nem dobált molotov-koktélt a pártházakra, nem dobálta meg tojással a buzikat, nem járt tüntetésekre, nem tört politikai babérokra, csak legjobb tudása szerint végezte azt a munkát, amire egészéletében készült. Ennek eredményeképpen a politikai támadások tüzébe került és azóta is küzd az igazáért.

Az Árpád Gimnázium igazgatójának és a III. kerület politikus elitjének a perét fogjuk ismertetni.

 

Ebben a perben kiemelkedő szerepe van Bús Balázs polgármesternek (és Menczer Erzsébet képviselőasszonynak) így Őt részletesen is bemutatjuk.

 

Az ügy azért érdemel kiemelkedő figyelmet, mert ennek a politikai támadásnak mindenki ki van téve, aki hisz a munkájában és igyekszik azt kiemelkedően végezni.

 

az oldal tetejére

 

A per összefoglalása

 

A polgármester 2009. március 16-án – egy nevetségesen primitív feljelentő levél alapján – indított el egy politikai indíttatású, azonnali elbocsájtással végződött eljárást, amely során az önkormányzat súlyos jogsértéseket követett el.

 

Az egész eljárás kívülállók számára is rendkívül tanulságos, mert kísértetiesen emlékeztet az ötvenes évekre és kiváló képet ad a politikai közhangulatról.

 

 • A történek úgy kezdődik, hogy két szülő a polgármesterrel az igazgatónő bevonása nélkül az iskolát érintő kérdésekről több alkalommal is sutyorgott.

 

 • Egy szülői levelezés kifejezetten hivatkozik arra, hogy az önkormányzattól az belső információkat kaptak.

 

 • Érkezik egy – „szokásos stílusú” - névtelen levél az önkormányzathoz, amely olyan ostoba, hogy semmit sem tudnak kezdeni vele.

 

 • Ezt követően született egy rágalmazó levél, amelyben a polgármesternek kérdéseket tettek fel.

 

 • Az önkormányzat a rágalmazó levél alapján egy erőforrás felhasználásra irányuló belső ellenőrzést rendelt el. A belső ellenőrzés tárgya célul sem tűzte ki - az ürügyül szolgáló - rágalmazó kérdések megválaszolását.

 

 • Ezzel párhuzamosan a rágalmazó levél alapján az önkormányzat elfogadhatatlan módszerekkel nyomozásba kezdett. Szóban és írásban kérdésekkel zaklatta a volt és jelenlegi kollégákat.

 

 • A jegyző adatszolgáltatásra szólította fel az iskola mellett működő alapítványt, amely cselekedet ügyészségi jogkört igényel. Az üggyel kapcsolatban állásfoglalást kértünk és kaptunk az állampolgári biztostól, amely alapján a jegyző asszony ellen etikai vizsgálatot kezdeményezünk.

 

 • A március 16-i szülői összejövetelen a szülői munkaközösség tagjai elhatárolódtak a feljelentéstől, jelezve, hogy nem volt róla tudomásuk.

 

 • A jogban és nyomozásban jártas szülők a közvetlen segítségüket is felajánlották.

 

 • A 2009 március 30-ra összehívott szülői munkaközösség összejövetelét politikusok zavarták meg, megakadályozva ezzel a tervezet napirend szerinti működését. A szülői munkaközösség egy civil szervezet, amelyet jelen esetben egy politikai szervezet agresszív módon befolyásolt. A jelen lévő Menczer Erzsébet, Fideszes képviselő bátor és követendő cselekedetnek minősítette a primitív és ostoba rágalmazó levél megírását és megakadályozta a rágalmazó SzMK elnök leváltását, ami munkaközösségi összejövetel célja volt. Menczer Erzsébet képviselő a szülők előtt hazudott.

 

 • Menczer Erzsébet úgy tájékoztatta a szülőket, hogy az igazgatónő ellen etikai vizsgálat is folyik. Amelyet a polgármester csak többszöri felszólítás után volt hajlandó írásban is cáfolni.

 

 • A szülői értekezletet követően az igazgatónő több felháborodott levelet kapott, amelyben a szülők kikérték maguknak ezt az eljárást.

 

 • 2009. 04. 23-án a polgármester behívatta az igazgatónőt, és történt egy se füle-se farka beszélgetés, melynek a céljára ekkor egyszerűen nem derült fény. Ez a beszélgetés az ügy végén kulcsfontosságúnak bizonyul.

 

 • Az ügyben történtek egyéb elgondolkoztató esetek. Például keletkezett egy olyan szülői levél, amelynek címzettje ugyan az igazgató, de azt csak a polgármester kapta meg. Nehéz nem arra gondolni, hogy ez a levél is megrendelésre készült. Később a levél aláírója írásban elismerte, hogy a levelet nem adta át az igazgatónőnek.

 

 • A belső ellenőrzés során a belső ellenőrök olyan rosszindulatról és akkora hozzá nem értésről tettek tanúbizonyságot, hogy ragaszkodni kellett ahhoz, hogy a belsőellenőrzés a továbbiakban csak ügyvéd és egy könyvszakértő jelenlétében folyhat.

 

 • A belső ellenőrzés ezt nem vállalta, hanem lezárta az ellenőrzést.

 

 • A belső ellenőri jelentés elkészítését a 193/2003. Kormányrendelet részletesen szabályozza. Amely úgy rendelkezik, hogy a belsőellenőrzési vizsgálat lezárását követően 15 munkanap észrevételezési idő áll a vizsgált személy rendelkezésére. Ezt követi 8 munkanap egyeztetési határidő, majd 5 munkanap áll rendelkezésre a jelentés véglegesítésére. Ezzel szemben a belső ellenőrök 2009. március 16-án kezdték a munkájukat, aminek lezárására 16 napos határidőt szabott ki a polgármester. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat megindításakor a jogszerű eljárásnak még a látszatára sem ügyeltek.

 

 • A feladat teljesítése érdekében a jogszabályban meghatározott jelentéstervezet helyett a belső ellenőrök jogsértő módon rögtön egy jelentést nyújtottak be. A meghallgatás és a határozat meghozatala a jelentéstervezet alapján történt. A történtek miatt Bús Balázs polgármester ellen az igazgatónő bírósági eljárást indít, amit a munkaügyi per lefolytatásáig felfüggesztett.

 

 • A jogszerűtlenül jelentésnek nevezett tervezet alapján a Polgármester a közgyűlést félrevezetve előterjesztette a fegyelmi vizsgálat megindítását, amit a közgyűlés egyhangúan meg is szavazott.

 

 • Közvetlenül a képviselőtestületi ülés után a feljelentő azt közölte a szülőkkel, hogy Bús Balázs polgármester tájékoztatatása alapján ismeri a vizsgálat eredményét, nála lehet érdeklődni. Ekkor még az érintettek sem ismerték a vizsgálat eredményét.

 

 • A meghallgatás. A meghallgatás csak egy szempontból említésre méltó. Politikusokhoz méltó gondossággal és körültekintéssel határozták meg az időpontját. Miközben folytak az írásbeli érettségi vizsgák az igazgató, az igazgató helyettes az érettségi jegyzője és a gazdasági vezető sem volt jelen az iskolában. Ez jól mutatja azt, hogy Budapest III. kerületében a polgármesteri hivatalban a kutyát sem érdekli maga az iskola.

 

 • A határozat előkészítése. A képviselőtestületi ülés előtti napon a CSzSz tudomására jutott, hogy másnap olyan határozatot terjesztenek a közgyűlés elé, amely csak az elbocsátást tartalmazza. A CSzSz írásban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy másnap milyen határozatot fognak hozni. Ennek célja az volt, hogy rámutasson az egész az egész eljárás nevetséges voltára és a képviselők alantas szerepére.

 

 • A 2009.06.04-én megtartott önkormányzati közgyűlés az igazgatónőt azonnali hatállyal elbocsátotta, ami a közalkalmazotti státuszának megszüntetését is jelentette.

 

 • A közgyűlés a fegyelmi tárgyalást 1/2 5-kor zárta be. 5-kor már megkapta megbízását a régi igazgató (-:

 

Ezzel le is zárult az Árpád projekt első szakasza.

 

 • Az igazgatónő munkaügyi bírósághoz fordult. A bíróság olyan súlyos jogsértéseket állapított meg, hogy tételes vizsgálat nélkül megsemmisítette az önkormányzat határozatát. A bíróság 17,6 milliós kártérítést ítélt meg, amire még rájönnek a járulékok. A kerület kára jóval 20 millió felett van.

          Az ítélet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. oldal.

 

 • Az Önkormányzat fellebbezett.

 

A másodfokú Bíróság döntése

 • A másodfok jóváhagyta az első fok döntését, az egész eljárást elképesztően jogszerűtlennek ítélte, hangneme szokatlanul kemény volt. A kerület kára jóval 20 millió felett van.

Aggodalomra azonban semmi ok.

Ezt nem a politikusok fizették ki, hanem Ön.

Közpénzből.

A politikusokat a tudatosan jogszerűetlen határozatuk miatt nem lehet perelni. Ez nem is csoda ezt a törvényt is ők hozzák.

 

az oldal tetejére

 

 

Helyreállítás alatt! 

 

Pontosan azt kapjuk, amit érdemlünk

 

Milyen társadalom az, amelyben egy polgármester, aki a három éves gyógypedagógiai főiskolát csak 5 év alatt tudja elvégezni, amelyben egy 124 000 fős kerület oktatási bizottság elnöke csak középiskolai végzettséggel rendelkezik, és amelyben ők dönthetik el, hogy alkalmatlan a feladatára valaki,

- aki az általános iskoláit színjelessel végezte,

- a középiskoláit színjelessel végezte,

- aki háromszor volt az Árpád Gimnázium legjobb tanulója,

- aki jeles matematika-fizika tanári diplomával rendelkezik,

- aki színjelessel végezte el a Pázmány Péter Egyetem pedagógus szakvizsga közoktatás vezetői szakirányát,

- aki színjelessel végezi el a Pázmány Péter Egyetem szakértői szakirányt is

 

Visszatért közénk az ötvenes évek szelleme, amikor a tanárok, orvosok és mérnökök fölé segédmunkásokat neveztek ki igazgatónak. Akkor azonban a legsötétebb diktatúra volt.

Ma a demokrácia jegyében, saját meggyőződésünkből választunk ilyen vezetőket.

Biztos, hogy demokrácia ez?

 

Ahol ilyen politikusok vezetik a társadalmat, annak pontosan ilyennek kell lennie, mint amiben most élünk.

 

Pontosan azt kapjuk, amit érdemlünk.

 Vissza

 

 

Vissza


                     Kupán Károly

                          CSzSz

         office@civilszamvevoszek.hu

 

Ugrás a lap tetejére