A Citibank Dosszié

 

Összefoglalás

Az ítélet

Az eljárás célja

A Story

A behajtó ajánlata

 

Visszautasítások:

           Citibank Zrt.

           Hodosi Ügyvédi Iroda - 2007-06-20

           CreditExpress Magyarország Kft. - 2010-12-06

A bíróság ítélete

 

Összefoglalás

 

A bíróságra került egy fura szerződésbontási vitám, amelyben a végrehajtó 162 701 Ft követelést jelölt meg, amelyből szerinte 81.008 Ft a tőketartozás. Erre körülbelül ugyanennyit terhelt ügyvédi,- és kezelési költség címén, így a végrehajtó követelése ~300 000 Ft. Az eljárás során elsősorban a kamatszámítás képletét követeltem, mert arra voltam kíváncsi, hogyan számol kamatot egy bank. A három tárgyalást követően a kamatszámítási képlet megadása helyett a végrehajtó inkább lemondott  a teljes kamatkövetelésről, mintsem elárulja, hogyan számolták ki. Így viszont megszűnt a jogalapom amivel a kamatszámítás képletét megtudhattam volna.

 

Végezetül  a végrehajtó vesztett, egy vasat sem fizettem senkinek.

 

Egyéb elfoglaltságom miatt nem pereltem be az ügyvédi irodát.

 

                                                                                                                                      Kupán Károly

 

 

Az ítélet lényege

 

A bíróság korrektül járt el. Mindenek előtt felhívta a figyelmemet, hogy a végrehajtó egy elévült ügyet vitt bíróság elé, így módja van a keresetet tárgyalás nélkül elutasítani. Ezt megköszöntem, de nem fogadtam el, mondván tudni akarom a kamatszámítás képletét.

Meg kell azt is mondanom, hogy a bíróság rendkívül gondosan áttanulmányozta és átszámolta a bizonylatokat. Ennek eredményeképpen a bank és a végrehajtó által számolt 81.008 Ft a tőketartozás 15 450-ra csökkent (:

 

Az ítéletben van néhány érdekesség.

 • A bíróság a felperes kérésére csak a bankkártyához tartozó forgalmat vizsgálta, ami egy önálló számlaszámon van nyilvántartva. Ez a számlaszám eltér attól a számlaszámtól, amelyet üzemszerűen használtunk, ráadásul több számlánk is volt. Ezeken a számlákon készpénzforgalom is volt. Ez azt jelenti, hogy bíróság valójában nem tudta megítélni a tényleges forgalmát. Így például a szerződés felbontásakor készpénzben befizetet  tőketartozás 17.715 Ft (amely a City nyilvántartásban csak 15 450 volt) teljes egészében kimaradt a vizsgálatból, mert a felperes csak az önálló számlaszámmal rendelkező bankkártya forgalmát vizsgáltatta. A bíróság úgy nyilatkozott, hogy azt vizsgálja amit a felperes kér. Ezt persze módosítani lehetett volna, de nem ért annyit a kérdés. Ez azt jelenti, hogy a bíróság a tényállást sem ismerhette.

 • A bíróság nem fogata el azt a nézetemet, hogy csak a PSZÁF által kiállított kimutatásokat tekintse bizonyítéknak.

 • A bíróság az általam hiteltelennek minősített anyagokat teljes részletességében lekérte a banktól.

Végezetül  vesztett a végrehajtó, egy vasat sem fizettem.

 

 

Az eljárás célja

 

Az ügy valójában azért robbant ki mert a Citibank megpróbálta tudatosan megnehezíti egy számomra előnytelen szerződés felbontását. A vita a bíróságon végződött. Ennek kapcsán Hodosi Ügyvédi iroda a követelés bizonyítására benyújtott egy aláíratlan, kézzel kitöltött, ellentmondásos Excel táblát, nekem pedig meg azt kellene bizonyítanom, hogy hét évvel ezelőtt készpénzben befizettem egy összeget.

Azt szeretném tisztán látni, hogy

 1. a magyar törvények szerint a világ legnagyobb bankja részéről valóban elegendő-e egy tökéletesen hiteltelen kimutatás egy hét évvel ezelőtti követelés bizonyítására,

 2. meghatározott-e, hogy mi fogadható egy követelés bizonyítékának,

 3. valóban, annyit kell-e fizetnem, amennyit a biharbasznádi Piroska kézzel beír egy Excel mezőbe, vagy jogom van tudni, hogy pontosan hogyan számolják ki a kamatokat, azaz meg kell-e indokolni a követelés nagyságát.

A vitatott összeg egyébként jelentéktelen, a végrehajtó követelése ~300 000.

 

A behajtó/végrehajtó cégek - figyelmeztetéseimet követően - tudatosan tagadják meg a követelés igazolását, így a megalapozatlan, elévült ügyhöz tartozó felszólításait zaklatásnak minősítem és kártérítési igénnyel lépek fel.

A Citibank ellen azonban nem tudok fellépni, miután a kért folyószámla kimutatás megtagadása után az ügyet egyszerűen lezárta és a követelést eladta az ügyvédi irodának.

az oldal tetejére

 

A story

 

2004.06.09-én hitelkártya szerződést kötöttünk a Citibank Zrt-vel. A bankkártyát aktívan használtuk 2004.10.11-ig (4 hónap), ettől kezdve a tartalékkártyaként funkcionált. 2006 áprilisában (ami 7 éve volt!!!) áttekintve a költségeket arra jutottunk, hogy ennél sokkal jobb és olcsóbb bankok is vannak, ezért a szerződés felbontása mellett döntöttünk és ebből a célból felkerestük a Citibank a 1036 Lajos u. 76-80 alatt található fiókját. Ekkor az ügyintéző kiszámolta a tartozást (ez egy jelentéktelenebb összeg volt), amit készpénzben be is fizettünk. Ezt követően közölte velünk, hogy a számla felbontásának céljából hívjuk fel a CitiPhon szolgáltatást.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a bankfiókban az ügyintéző számítógépes munkahelye előtt ültünk. Az ügyintézővel nyomban közöltem, hogy az anyád fogja felhívni, nem én. Ebből vita alakult ki, aminek során kértem a szerződés feltételeinek áttekintését. Ezt megtagadta.

Ekkor bejelentetem, hogy részemről a szerződés fel van bontva.

A szerződés felbontásának pillanatában az ügyintéző számítása szerint nem volt tartozásunk.

 

Ezt követően 2006.06.28-án kaptunk egy felszólítást, hogy fizessünk be 110 035 Ft-ot, majd 2006.07.11-én telefonon közölték, hogy a tartozásunk 116 424 Ft.

Erre még 2006.07.11-én levélben leszögeztük, hogy részletes folyószámla kimutatást kérünk, kizárólag írásbeli kommunikációt fogadunk, azt is csak akkor ha nyomtatott és írott aláírást is tartalmaz.

Ezt követően 2007.06.20-án, (amikor egy újabb levélben a követelést egy összegben, magyarázat nélkül 162 701 Ft-ban jelölték meg), ekkor már részleteztem hogy milyen dokumentumokat várok a banktól, állításának igazolására:

 • Hogy keletkezett az Ön szerint fennálló követelésünk? A PSZÁF-től választ várok arra a kérdésre, hogy a magyar törvények szerint jogszerűen tagadták-e meg a hiteles kimutatás kiadását.

 • Milyen szerződés van közöttünk? Felmerült annak a gyanúja, hogy az ellenőrizhetetlen szerződéskötés során nem írattak-e alá egy olyan papírt is, ami megalapozza a megnevezett követeléseket. Ezt egy másik ügy tapasztalata alapján kértük (MKB ügy).

 • Mi a tőkekövetelésük? Mi a kamat követelésük? Ez azért érdekes, mert ellentmondás van a bank által benyújtott kézzel készített és aláíratlan Excel tábla utolsó sora és a követelés között.

 • Hogyan került kiszámításra a kamat? Nem az érdekel, hogy mit tekintenek kamatlábnak, hanem az, hogy mi a tőke és kamatszámítási algoritmus.

 • A követelését forgalmi kimutatással igazolja. Kizárólag a PSZÁF által hitelesített tranzakciós adatokat fogadom el (lásd a Uniqua ügyet).

 

2010.12.06-án ismét elutasítottam mindennemű követelést.

 

Megjegyzem, hogy a 2006.11.07-én kelt – a bíróságnak is megküldött - Citibank felmondólevélben a követelés 147 788 Ft-t volt. Ilyen sor pedig nincs is az Excel táblában. Tehát ezt a táblát kézzel vezetik.

 

Álláspontom a következő:

 • CitiBank felé tartozásunk nincs.

 • A szerződést 2006 tavaszán mi bontottuk fel.

 • A Citibank sem a felbontáskor, sem az elmúlt hét évben nem volt hajlandó hiteles folyószámla-kimutatást küldeni.

 • A mellékelt Excel kimutatást nem hiteles, ilyen táblázatot bárki, bármikor, bármilyen tartalommal készíthet.

 • A mellékelt Excel kimutatást nem fogadom el, álláspontom szerint hiányzik belőle az utolsó befizetés, a táblázatot kézzel vezetik és megítélésem szerint ennek a nyilvántartásnak semmi köze sincs a banki rendszer tranzakció adatbázisához.

 • A mellékelt Általános Üzleti Feltételek nevű anyagot nem fogadom el. Az aláírásomat nem tartalmazza. Nem hiteles.

 • Sem perköltséget, sem ügyvédi költséget nem fizetek, a jelenlegi helyzet ugyanis azért alakult ki, mert mind a bank, mind a követeléskezelő megtagadta a folyószámla kimutatás kiadását, ezzel lehetetlenné tette az egyeztetést.

 • Hét év elteltével nem kívánok az üggyel foglalkozni. A banknak és Hodosinak is meg volt a lehetősége, hogy időben, korrektül elszámoljuk. Álláspontom szerint ezzel a lehetőséggel – számos felszólításom ellenére - rosszhiszeműen nem éltek. 

 • Nem vagyok hajlandó egy évtized mélységben ócska papírokat tárolni.

 

Általános észrevétel:

Véleményem szerint a felperes mindvégig rosszhiszeműen járt el, de természetesen megvan annak a lehetősége, hogy a bank ügyintézőjének a részéről jóhiszemű emberi mulasztás történik, ezért meg kívánom nevezni, hogy szemben a hitelesnek semmilyen körülmények között nem tekinthető Excel táblákkal és bank által kiállított bármilyen bizonylattal, ilyen esetekben mi fogadható el hiteles dokumentumként:

Hitelesnek kizárólag a tranzakciós adatbázisból, a PSZAF által szakszerűen leszűrt és a szerződéshez kapcsolódó tranzakciók jegyzékét tekintem, amelyhez a PSZAF nyilatkozatot csatol miszerint a szűrés szakszerű és teljes körű volt, és amelyben aláírásával hitelesítve pontosan megnevezi a jogos követelés összegét.

 

 

Budapest, 2013-03-25

 

  

 

_______________________________

Kupán Károly 

az oldal tetejére

 

 

 

 

 

A behajtó ajánlata

 

Az Intrum Justitia Zrt. a tárgyalás követően benyújtotta a bizonyítékait és egy "kedvezményes" ajánlatott tett.

Ez egyszerűen döbbenetes.

Az ajánlata azt tartalmazta, hogy eltekint a 118 904 kamattartozástól, de fizessem meg a 15 450 Ft. tőketartozást. A peranyagában (többek között) 162 701 Ft követelést jelölt meg, amelyből szerinte 81.008 Ft volt a tőke, a többi kamattartozás.

Na akkor most mennyi is volt a tőke? Hogy van ez? Annyi a tőkekövetelés emilyen billentyűt éppen leüt?

 

AAA 15 450 Ft-os ajánlat egyébként egészen jól sikerült, ugyanis időközben megtudtam, hogy a szerződés felbontásakor 17.715 Ft-ot fizettünk be (egyébként egy csekkem is van, ahol a City ezt az összeget nevezi meg tartozásként.

 

·        A beadvánnyal kapcsolatban mindent elutasítottam.

 

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

14.P.IV.20.445./2013/3.

 

 

Tisztelt Bíróság!

 

Az Intrum Justitia Zrt. követelésének igazolására benyújtott dokumentum azonosítóval nem rendelkező, de a bíróság által 20445/13 számon 2013.06.14-én iktatott kérelmével kapcsolatban a következő észrevételeket teszem:

 • A hitelkártya számlakivonatai semmilyen aláírást nem tartalmaznak, sem az enyémet, sem a PSZÁF-ét, sem a cég bármilyen szintű munkatársáét. Az anyagot nem fogadok el hiteles dokumentumnak.

 • Az Intrum Justitia Zrt. a 20445/13-as számon iktatott kérelmében a korábban bizonyítékként benyújtott 81 008 Ft tőketartozást ostoba érvek alapján 15 450 Ft-ra módosította.

 • A kamatszámítási algoritmust nem adta meg, helyette elengedte a kamatokat (118 904 Ft).

 

Észrevételek:

- A 15 450 Ft-os tőketartozást elutasítom.

Az ajánlat egyébként egészen jól sikerült, ugyanis időközben megtudtam, hogy a szerződés felbontásakor 17.715Ft-ot fizettünk be. Az, hogy a világ egyik legnagyobb bankja az első felszólításra a hivatalosan megnevezett 81.008 Ft-os összegről a követelését az egyötödére kénytelen módosítani, több mint nevetséges ez kártérítési felelősséget vet fel.

- A benyújtott számlakivonatok hibás rendezésben kerültek hozzám, több oldal kétszer volt meg, de oldalak hiányoztak is. Egyetlen egy kivonat nem tartalmazott hitelesítő adatot. Semmilyent sem.

De, az általam bizonylatnak nem tekintett hitelesítetlen másolatok szerint:

o   A kivonatok alapján a tőke tartozás:      230 140 Ft

o   A befizetés:                                                -252 000 Ft

o   Az egyenleg így:                                           -21 860 Ft

- A 118.904 Ft-os kamatelengedést elutasítom. A Justitia és a bank sem engedhet el nem létező kamatokat. Ezek a kamatok azért keletkeztek, mert Önök megtagadták a számlakivonatok megküldését így lehetetlenné tették a korrekt egyeztetést. Ez a kamat az Önök hibájából keletkezett, amivel megsértették az információhoz való jogomat is. Mint látható az elképesztően ócska és gondatlan adminisztráció mindenképpen indokolta volna az egyeztetést. A kérdés a PSZÁF-re fog tartozni.

- Továbbra is tisztázandó hogyan jött ki az Intrum Justitia által „elengedett” 118.904 Ft kamatkövetelés. Az azonosító és aláírás nélkül megküldött, de a bíróság által 20445/13 számon 2013.02.28-án iktatott salátában 81.008 Ft tőketartozás mellett mutatták ki a 118.904 Ft kamatot. Miután a tőketartozást most 15 450 Ft-ban jelölte meg, elemi matematika alapján sem jöhet ki 118.904 Ft kamat, csak abban az esetben, ha a benyújtott követelést megalapozó dokumentumok általános iskolás szintű számítási hibákat tartalmaznak. Javaslom, hogy a bíróság által 20445/13 iktatási számon átvett és 2013.02.28-án érkeztetett saláta utolsó oldalán lévő táblázat helyes kitöltéséhez vegyenek igénybe egy általános iskola 4. osztályát sikeresen elvégzett szakembert.

- A bíróságra benyújtott ismeretlen okból, érthetetlen összegben megadott kamatkövetelés indoklását nem válthatja ki a kamat elengedésével. A kérdés a PSZÁF-re és a pénzügyi ombucmanra tartozik.

- Ragaszkodom a képlet pontos megadásához, amivel a fentebb említett, kézzel kitöltött Excel tábla minden oszlopát újra kívánom számolni. Álláspontom szerint a legkevesebb amihez jogom van, hogy a benyújtott táblázat minden mezőjét újraszámoljam a megadott képlet alapján.

- SX_0606.000018, SX_0606.00020. Az időszakban csak befizetés volt, a mellékelt táblázat szerint a kamatláb nem változott, miért nőt meg a kamat? KÉREM A KAMATSZÁMÍTÁSI KÉPLETEKET!!!

- Kérem a tőke és kamattartozás fogalmának megadását. Miután a befizetések nem tőke és kamat elhatárolás alapján történnek továbbá a - szerintünk meg sem kapott - számlakivonaton szereplő „fizetendő összeg” sincs tőkére és kamatra bontva, ezért – a meglévő információk alapján - logikailag értelme sincs a tőke és kamattartozás fogalmaknak. Ennek megértéséhez azonban már minimum 8 osztály sikeres elvégzése szükséges, ahol nem elegendő négy első és négy második.

- Véleményem szerint ezeknek a pereknek az indítását tudatosan és rosszhiszeműen késleltetik így elérve, hogy a kamat az Intrum Justitia által megadott 15 450 Ft tőkekövetelés 700%-a legyen. A kérdés a PSZÁF-re fog tartozni.

- A szerződés felbontásának a dátumát nem fogadom el. A felbontás dátuma a 17.715 Ft befizetésének a dátuma, ami álláspontunk szerint valahol 2006.04-05 hónapban volt.

- A bank egyetlen egy nyilatkozatnak nevezett anyagot nyújtott be, amin szerepel az aláírásom. Ha más nincs, akkor nem vagyunk szerződésben.

- A bank nem nyújtott be olyan szerződést, amely alapján a jogaim és kötelezettségeim megállapíthatóak. A kivonatnak nevezett hitelesítéssel el nem látott „fecniken” olyan tételek szerepelnek, amelynek tisztázatlan a szerződéses és számszaki eredete. A szerződés és a teljesítés igazolása nélkül nem fogadom el őket.

- Az Intrum Justitia 2013.02.28-án benyújtott egy CITIBANK RT LAKOSSÁGI BANKI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI nevű anyagot (20445/13), amely semmilyen hitelesítő jegyet nem tartalmaz és természetesen nem tartalmazza az aláírásunkat sem. Nem fogadom el, hogy ez a dokumentum volt érvényben a szerződésünk megkötésekor. Ámbár jelenleg az a meglátásom, hogy nincs is köztünk üzleti szerződés.

- Miután publikáltam, hogy adatvédelmi biztoshoz fordulok, 2013.03.26-án benyújtottak egy újabb CITIBANK RT LAKOSSÁGI BANKI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI nevű anyagot, amely jelentősen eltér az első verziótól. Fontos kitétel benne például az adatvédelem módja.

- Nem világos, hogyan gondolják ezt. A paraszt nem vette be az elsőt, akkor most próbálkozzunk egy másikkal? Hogy is működik ez?

A PSZÁF-re tartozik az a kérdés, hogy mitől érvényes egy több, lényegesen eltérő formában benyújtott, mindennemű hitelesítés és aláírás nélkül ellenőrizhetetlen tartalommal és dátummal benyújtott összefűzetlen, lapszámozás és fejléc nélküli papírra nyomtatott saláta?

 

Felhívom a figyelmet, hogy felesleges tovább erőlködni.

Miután meggyőződtem a rosszhiszemű, megalapozatlan, tökéletesen hozzá nem értő eljárásról, kizárólag az általam aláírt ill. a PSZÁF-által hitelesített tranzakciós napló kivonatait és a PSZÁF által hitelesnek igazolt dokumentumokat fogadok el.

Ami ezekkel a jelekkel nem rendelkezik, azt a továbbiakban el sem olvasom.

 

Egyéb észrevétel.

- Meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy egy elévült követeléssel kapcsolatban a banknak joga van-e 9 évre visszamenőleg személyes adatokat nyilvántartani (mikor, hol, milyen boltban, mennyiért vásároltam). Adatvédelmi szakembert kértem fel és igazam esetén az adatvédelmi és pénzügyi biztoshoz és bírósághoz fordulok.

 

Kérem a bíróságot, mondja ki, hogy a Intrum Justitia Zrt. követelése megalapozatlan és a benyújtott anyagok áttanulmányozására, a táblázatok újrarögzítésére, a kamatszámítási kísérletek elvégzésére, a kivonatok és a benyújtott adatok elemzésére és összevetésére, a követelések és a jogi szöveg értelmezésére, általános szakértői tevékenységre valamint a személyes képviseletre a benyújtott meghatalmazás alapján ítéljen meg 300 000 Ft munkadíjat, amelyet a

xxxx yyyyy, zzzzz Bank 00000000-00000000-00000000

 számlára kérek 8 napon belül megfizetni.

 

 

Budapest, 2013-06-20

 

 

 

 

az oldal tetejére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A folyamat során több behajtó cég is megkeresett, de egyik sem lépte át a zaklatáson túlmenő ügykezelést.

A válaszlevelek:

Citibank Zrt.

1051 Budapest Szabadság tér 7.

 

A 2006.06.28-án kelt levelükben a 5542030033206005 sz. hitelkártyámon a teljes tartozás összegét 110.035 Ft-ban állapítják meg. Munkatársuk telefonon 2006. 07. 11-én ezt már 116.624 Ft összegben jelölte meg. Ez számomra értékelhetetlen, ezért figyelmen kívül kell hagynom.

 

Felhívom szíves figyelműket, hogy az összeg részletezése, és pontos megadása, valamint a követelés jogcíme megadása nélkül, nincs módom megfontolásokat tenni.

Hangsúlyozni kívánom, hogy senkivel nem veszek fel kapcsolatot, és kizárólag írásban megkapott anyagokat veszek figyelembe.

Továbbá figyelmen kívül hagyok minden olyan levelet, amely nem rendelkezik olvasható és kézi aláírással.

 

A levelük aláíróinak nevét nem tudom megállapítani, és nem tudom eldönteni, hogy milyen minőségben írták alá.

 

Követelésüket nem ismerem el. 

 

Budapest, 2006. július 11.

 

Üdvözlettel

XXXXX YYYYYYY

az oldal tetejére

 

 

 

CreditExpress Magyarország Kft.

1592 Budapest, Pf.: 590

 

Berta János!

 

A 2997157 hivatkozási számon jelzett követelését nem ismerem el.

2007.06.21-én küldött levelemben már követeltem, hogy a követelés alapját évekre és költség-nemekre lebontva adja meg.

Választ azóta sem kaptam, úgyhogy megkövetelem, hogy ne zaklasson.

 

Budapest, 2010-12-06

  

Üdvözlettel:

 

 

______________________________

          XXXXXX YYYYYY 

az oldal tetejére

 

 

Hodosi Ügyvédi Iroda

1398 Budapest Pf.:590.

 

 

 

Hodosi Miklós ügyvéd!

 

Ügyfele sokszori felszólítás ellenére sem igazolta követelésének jogosságát, amelyet ez idáig számtalan ajánlott levélben kértem.

 

Nagy érdeklődéssel fogom figyelni, hogy a magyar jog szerint köteles vagyok-e fizetni, akkor, ha kapok egy levelet, miszerint fizessek be 342 123 456 Ft-t vagy bírósági eljárást indítanak ellenem.

Miért pont 162 701 Ft-ot kér?

Ugyanilyen erővel kérhetne 12 000 000 Ft-t is!

 

 

A követelésüket nem ismerem el.

 

Tehát:

 • Hogy keletkezett az Ön szerint fennálló követelésük?

 • Milyen szerződés van közöttünk?

 • Mi a tőkekövetelésük?

 • Mi a kamatkövetelésük?

 • Hogy került kiszámításra a kamat?

 • Mindezt forgalmi kimutatással igazolja.

 

Kizárólag kézzel (és géppel olvashatóan) aláírt, cégszerűen hitelesített anyagot vagyok hajlandó megtekinteni.

Ezért például kidobom az Ön levelét is.

 

Budapest, 2007-06-20

 

 Üdvözlettel

 XXXXXX YYYYYYY

az oldal tetejére

 

A bíróság ítélete

Megszületett. Bescannelem.

az oldal tetejére