A Uniqa Dosszié

 

Összefoglalás

 

Módosítani akartam egy előnytelen, 350-eFt-os gépjármű biztosítási szerződést. A kérést megtagadták és azt követelték, hogy észak Budáról menjek át dél Budára, ott bontsam fel a szerződést és kössem meg az újat.

Álláspontom egyszerű és világos volt: anyád.

A szerződést részemről felbontottnak nyilvánítottam. Ezt követően respíró címén követeltek két hónap biztosítást. Az ügy bíróságra került, ahol miután sikerült hozzájutni egy adatbázis kivonathoz, kimutatható volt, hogy egy negyedév túlfizetésben vagyok!

A respírót a bíróság nem ítélte meg, a túlfizetést visszakaptam.

Az ügy páratlan érdekessége, hogy bepillantást nyújt a biztosító által vezetett elképesztően rossz és nevetséges nyilvántartásba. Ehhez a kimutatáshoz 1,5 év pereskedéssel tudtam hozzájutni  3.oldal.

Egy multinacionális pénzintézetnek a bíróságra benyújtott nyilvántartása tehát úgy néz ki, hogy egy PrintScreen-re kézzel rávezetik az adatokat.

 

                                                                                                                                             Kupán Károly

 

A story

 

Az eset azt feszegeti, hogy milyen szerződése jön létre egy biztosító és egy biztosított között. Hogyan lehet ezt a szerződést felbontani, milyen kötelezettsége van a biztosítónak.

Fel kell tennünk a kérdést, hogy a befizetett nyugdíjak nyilvántartása vajon ugyanilyen rendszerrel történik-e?

 

A vita előzménye, hogy sokalltam a 350- eFt-os éves biztosítási díjat és egy magasabb önrészt és alacsonyabb díjat szerettem volna elérni. A biztosítóval folytatott konzultáció során arra jutottam, hogy szándékosan akadályozzák a biztosítás módosítását belekényszerítve olyan dolgokba, amiket nem fogadok el. A konzultáció vége az lett, hogy egyoldalúan megszakítottam a kapcsolatot és befejeztem a Casco további fizetését.

Előzmények.

 

Ez követően egyszerűen széttéptem a számlákat.

Idővel elkezdtek jönni az ügyvédi felszólítások is. A felszólítások nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazták ezért a felszólításokat eleinte megválaszoltam, követelve a folyószámla kimutatást, mondván a követeléseiket kötelesek alátámasztani. A biztosító a nemfizetés miatt, respíró címen követelt 2 hónapi biztosítási díját és visszamenőleg ennek kamatait. Ezt megtagadtam és kértem a köztünk lévő szerződés bemutatását, ugyanis erről a respírólól semmilyen információt nem találtam, ez a szó egyszerűen egyetlen birtokomban lévő dokumentumon sem szerepelt.

A kérdés a bíróságra került, ahonnan jött egy fizetési meghagyás, amire ellentmondással éltem.

Ellentmondás

 

A tárgyalások során két álláspontot képviseltem:

 • Az egyik, hogy nem ismerem el a köztem és a biztosító közötti szerződés érvényességét,

 • Nem ismerem el  a biztosító követelését, nyújtson be egy folyószámla kimutatást.

A szerződéssel az volt a bajom, hogy én ezzel a biztosítóval nem kötöttem semmilyen szerződést, a biztosításom, cégtranzakciókon keresztül került az Uniqua biztosítóhoz. A követelésem egyszerű volt, mutassák be az általam aláírt köztünk lévő szerződést, amely szabályozza a jogaimat és kötelességeimet. Ezen belül is arra mutasson rá, hogyan bonthatom fel a szerződést.

Ilyen dokumentum nincs!!!!!!

A felperes azzal érvelt, hogy ezeket a polgári törvénykönyv szabályozza. Én azzal érveltem, hogy aki azt feltételezi, hogy egy ilyen szerződés miatt átnézem a teljes polgári törvénykönyvet az hülye.

Az érvelésemet a bíróság minden szinten elutasította (-:

Álláspontom most is az, hogy ma Magyarországon idegenek, idegen érdeket kiszolgáló törvényeket hoznak.

Követelésem a következő: Olyan szerződéseket akarok kötni, ahol egységes szerkezetben megtalálom, a szerződés összes paraméterét és mindkét fél jogait és kötelességeit. Ennek nem kell papíralapúnak lenni, de garantálni a kell a szerződés azonosíthatóságát és a visszakereshetőséget.

A második pont kapcsán a bíróság elrendelte, hogy a felperes nyújtsa be a követelését megalapozó dokumentumokat. Az adatok benyújtása után egy beadványt készítettem, ahol áttekintetem a megkapott dokumentumok nulla nagyságú információs értéket.

Beadvány-1

 

Külön kell foglalkoznunk a biztosító által beadott folyószámla kimutatással. Ez a kimutatás egyszerűen elképesztő. Kezdjük ott, hogy a bevezető adatok között szereplő bankszámlaszám rossz. Ilyen bankszámlaszámmal a cég a szerződéskötéskor nem rendelkezett és a folyamatos fizetéseket sem teljesítettem ilyen számlaszámról. Álláspontom szerint itt okirat-hamisítás történt és az adatokat utólag írták be. (A probléma abból származik, hogy én az Uniqua biztosítóval egyáltalán nem kötöttem szerződést.)

A "Folyószámla kimutatás" nevű dokumentum egy kinyomtatott képernyőkép, amin olyan alapvető fontosságú adatok nem szerepelnek, mint például a teljesítés dátuma. Az az eljárás, hogy egy bíróságnak benyújtott folyószámla ellenőrzés úgy történik, hogy kézzel felvezetik a képernyőképre az általuk vélt teljesítési időszakokat az egyszerűen tűrhetetlen. A képernyőképen jól követhető, hogy hányszor hibázott az adatrögzítő és észre kell venni, hogy nem azonosítható a befizető.

Folyószámla kimutatás biztosító módra: 1.oldal, 2.oldal, 3.oldal.

Ez a kimutatás jól szemlélteti a hazánkba települt multinacionális pénzügyi cég technikai és szellemi színvonalát.

 

Az ügyben további beadványok is készültek, de ezek most nem lényegesek. Beadvány-2, Beadvány-3

 

Ezt követően születet egy salamoni ítélet, mely szerint a felperes követelésének a fele megalapozott. A bíróság kitért, azon kérdésem megválaszolása elől, hogy egy összefirkált képernyőkép alkalmas-e a biztosító követelésének a megállapítására, bár az ítélet valójában indirekt módon azt mondja, hogy igen. A követelés felét formai okokra hivatkozva nem ítélte meg.

Az I. fokú ítélet: 1. oldal, 2.oldal, 3. oldal.

 

Az ítéletet megfellebbeztem, világos állásfoglaláshoz ragaszkodva.

"Kérem annak megerősítését vagy cáfolatát, hogy a magyar törvények szerint egy aláírás nélküli képernyő lenyomat ma Magyarországon alkalmas egy fizetési kötelezettség nem teljesítésének bizonyítására."

Fellebezés

Ezeket a megfogalmazásokat nagyon nem szeretik, úgyhogy felszólítottak, hogy ízibe fogalmazzam át a fellebbezésemet, pontosan megfogalmazva annak tárgyát (-:

 

Másodfokon a pert megnyertem és a bíróság kimondta, hogy a benyújtott folyószámla kimutatás nem alapozza meg a követelést. A másodfokú ítéletnek is van egy érdekessége. Ez a döbbenetesen zagyva kimutatás még a másodfokú bírót is megtévesztette.

A per folyamán rámutattam, hogy semmi gond a nyilvántartott túlfizetéssel, csak akkor első lépésben utalják vissza nekem, azután majd folytatjuk a huzakodást. Erre a biztosító küldött egy másik képernyőképet, ahol már egyszerűen hiányzott a túlfizetés (-:

Ezen még a bíróság is vidult egy sort. (A túlfizetést egyébként visszakaptam.)

Az II. fokú ítélet: 1. oldal, 2. oldal, 3. oldal, 4. oldal, 5. oldal.

Érdekesség képen megemlítem, hogy a vesztes biztosító máig nem fizette meg a költségeimet. Igaz nem is erőltettem.

 

Néhány kérdés maradt nyitva.

A PSZÁF hogyan képes eltűrni, hogy egy pénzintézet ilyen nyilvántartást vezet, összhangban van-e ez a Magyar pénzügyi törvényekkel?

Mekkora kártérítés jár nekem, hogy 2 éven keresztül kellett pereskednem, hogy megkapjam a számviteli törvény által kötelezően kiadandó egyeztető adatokat.

 

Bár itt beígértem a pereskedés folytatását és a homályban maradt részletek tisztázást, ezektől eltekintettem, mert előkerült néhány sokkal érdekesebb kérdés.

 

 

 

__________________________

                Kupán Károly

       Karádi Informatikai Kft.

               ügyvezető

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mellékletek

 

Előzmények

 

2003-ban a Daimler Chrysler Biztosítási Alkusz közvetítésével CASCO biztosítást kötöttem az AXA biztosítónál évi 317 797 Ft összegben 20% önrészesedés mellett. 2005-ben felhívtam a brókert, hogy módosítani kívánom a biztosítást, mert már indokolatlanul magas a biztosítási díj. A bróker az Uniqua biztosítóhoz irányított. Az Uniqua ügyfélszolgálata közölte, hogy a szerződés fel kell bontanom (ekkor elvesztem a bonuszomat) és új szerződést kell kötnöm.

Közöltem, hogy ez esetben nem kötök velük új szerződést és megkérdeztem, hogyan kell felbontanom a szerződést? Valami olyasmit mondott, hogy menjek el Délpestre, éjfélkor áldozzak egy fekete kakast, ha füst felfelé száll, akkor írjak egy kérvényt.

Igen röviden és lényegre törően összefoglaltam, hogy milyen teendői vannak az anyjával kapcsolatban és közöltem hogy a kifizetéseket befejeztem és részemről le van zárva az ügy.

 

 

 

 

 

 

Ellentmondás

22.PK54918/2007

 Dr. Balla Árpád Gábor ügyvéd!

 Kérem, közölje ügyfelével, hogy kérésem ellenére a vitatatott időszakra még mindig nem küldött elszámolást.

Ügyfele követve a szokásos banki technikát küld egy levelet, hogy 57160 Ft követelés van.

Kérésemre, hogy talán támasztaná alá a követelését egy elszámolással a füle botját sem mozgatja.

Meg kívánom jegyezni, hogy ismételten csak egy csekket küld, de követelését most sem támasztotta alá. Ezt is csak a fizetési meghagyás miatt nem dobtam ki, mint a többit.

Tehát most sem fizetem ki.

 Nyugodtan forduljanak bírósághoz.

Egyébként ajánlatuk szerény és kedvező, hiszen ilyen alapon kérhetett volna 123 321 345 Ft-ot is.

 Amennyiben követelését meg tudja alapozni, akkor a tőkét kifizetem, a kamatokat és a megjelölt költségeket viszont semmiképpen. A kamatok keletkezésének az oka az Önök magtartása, amit egyértelműen erőfölénnyel való visszaélésnek minősítek.

 Amennyiben a követelésük igazolása nélkül fordulnak bírósághoz, polgári pert indítok, az erőfölénnyel való visszaélés megállapítására.

Az elszámolásból világosan szeretném látni a 2005-ös év nyitóját, hogy mikor küldtek számlát, mikor fizettem és mikor küldtek figyelmeztető vagy felszólító levelet.

 

 

Budapest, 2007-05-31

 Üdvözlettel

 

 

        Kupán Károly

Karádi Informatikai Kft.

 

 

Beadvány-1

Tisztelt Bíróság!

A felperes által beadott anyagokra az alábbi észrevételeket teszem.

Miután a felperes által készítet anyagok nem tartalmaznak sem azonosítókat, sem dátumot sem cégszerű aláírást az egyes objektumokra a nevükkel hivatkozok.

 

 Törlés értesítő:

Az értesítő 2007.03.02 dátummal kelt, a tárgya 2005.11.30-ai hatállyal történt kötvénytörlés. A „Törlés értesítő” 1 év és 4 hónappal később keletkezett mint a kötvény törlése, de a szóban forgó időszakra a felperes a banki kamat dupláját számolta fel. Álláspontom szerint az eljárás kifejezetten rosszhiszemű, célja a spekuláció és az alapja az erőfölénnyel való visszaélés. A felperest több alkalommal felszólítottam, hogy küldjön elszámolást és szerződés másolatot, amit nem tett meg. Az időhúzás oka az, hogy a banki kamat kétszeresének felszámolása számára jobb üzlet, mint maga a biztosítás.

Az értesítőben tett megállapítás bizonyíthatóan hamis, ugyanis a szóban forgó időszak szabályszerűen ki van fizetve (banki folyószámla kimutatás a mellékletben található).

A Törlési értesítő utalási bárcáján a Karádi Informatikai Kft. bankszámla száma nincs kitöltve. Ez azért lényeges, mert a kimutatásuk szerint visszafizetés történt egy a cégünk által nem használt bankszámlára. Lásd később.

A Törlési értesítő nem tartalmaz cégszerű aláírást sem semmilyen más hitelesítő jelet, ezért az általuk, bármikor hamisítható papírt hiteles bizonyítóanyagként nem fogadom el. Miután a kiállítás dátuma, már a perrel való fenyegetőzés időszakára esik, az anyagot hamisítványként értékelem. A kérdés tisztázása érdekében a PSZÁF-hez fordulok.

A „Törlési értesítés”-ben kifejezetten hivatkozik a köztünk fennálló szerződésre. A hivatkozott szerződést azonban a felperes nem mutatta be, ilyen szerződés nem is létezik, azaz nincs olyan általunk aláírt dokumentum, amely meghatározná a szerződés felbontásának módját, a késve fizetés ill. a nem fizetés fogalmát,- ezért a respíróra vonatkozó követelését a kérdést szabályozó érvényes szerződés hiányában is elutasítom.

 

 Biztosítási kínálat:

Az anyagban a DaimlerChrysler Services Biztosítási Alkusz ajánlatot tesz arra, hogy a Karádi Informatikai Kft. nevében elkészít egy szerződést. A felkínált szolgáltatást a Karádi Informatikai Kft. elfogadta, melyet cégszerű aláírásával hitelesített. Véleményem szerint csak egy elmebeteg képzeli azt, hogy ez azt jelenti, hogy bármilyen tartalommal köthet szerződést ill. hogy nem köteles a megkötött szerződést a megbízónak bemutatni.

A „Kínálat” megnevezésű anyag tartalmaz egy kitételt, amely így szól: „az általam ismert és elfogadott, -fentebb megjelölt ajánlata szerint..” A fentebb megjelölt ajánlat tartalmazza a kereskedő adatait, a gépkocsi adatait, az AXA biztosító 317 797 Ft összegű 20% önrészű ajánlatát, a fizetés módját. De semmi egyebet. A dokumentumban a Multi Casco Plusz biztosítási szabályzatról egyáltalán nincs szó.

A biztosítási kínálatot szerződésként nem ismerem el.

 

 Casco biztosítási ajánlat:

Az „Ajánlat” dátuma későbbi, mint a „Kínálat” keletkezésének dátuma. Kizárólag az összegeket tartalmazza. A dokumentumban a Multi Casco Plusz biztosítási szabályzatról nincs szó. Szemben a „Kínálat”-tal ennek összege azonban már 349 608 Ft.

A biztosítási kínálatot szerződésként nem ismerem el.

 

Ajánlott levelek listája:

A benyújtott anyag azt igazolja, hogy 2005.10.24-én legalább egy üres borítékot postára adtak. Karádi Informatikai kft. címe azonban hiányos, a kézbesítéshez nem elegendő. A megkapott anyag egyike sem kapcsolódik ehhez a listához.

A benyújtott anyag bizonytó ereje nulla.

 

GJ biztosítás:

Nem, nem.

Nem kerülte el a figyelmemet a 2005.10.05-én esedékes díj befizetése. A 2005.10.05-én már a 4. – tehát a következő - negyedéves díj is ELŐRE(!!!) be volt fizetve. Az, hogy bírósághoz fordulnak ahelyett, hogy megnéznék a nyilvántartást több, mint arcátlanság, erről általam indítandó perben kell számot adniuk.

A bankbizonylat a mellékletben található.

 

Biztosítási Kötvény:

Ez nem szerződés, ez mint a neve is mutatja „Biztosítási Kötvény”. A kötvény kifejezetten tartalmazza, hogy a feltételeket és a záradékokat a Multi Casco Plus biztosítási szabályzat tartalmazza. Ez a szabályzat pedig sem szerződésbontásról, sem nemfizetésről, sem respíróról nem rendelkezik. Tehát úgy bontom fel a szerződést, ahogyan akarom, a respíróról pedig hallani sem akarok.

Multi Casco Plus biztosítási szabályzatról a „Kínálat” elfogadásakor és a kötvény kiállításakor szó sem volt, sőt véleményem szerint sem az Uniqua cég és a Multi Casco Plus 275 Módozat nem is létezett.

A kötvény 2007.10.19-én keletkezett, tehát 2 héttel a felszólítás után. Ez az én fogalmi rendszeremben az az OKIRAT HAMISÍTÁS – kérdéskörébe sorolandó.

Az UNIQUA biztosítóval szerződést nem kötöttem, a Multi Casco Plus 275 Módozatot nem fogadtam el. Ennek ellenkezője a cégünk által aláírt átvételi jegyzőkönyvvel bizonyítható.

A kérdés tisztázása érdekében a PSZÁF-hez fordulok.

 

 Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat:

 • Az anyagnak nincs azonosítója. Az anyagra kézzel ráírt szám a felperes által benyújtott anyagokon sehol, semmilyen megjelöléssel nem található. Ehhez az anyaghoz a Karádi Informatikai Kft.-nek semmi köze nincs.

 • A dokumentumnak nincs kiadási dátuma. Semmi okom nincs arra, hogy elfogadjam, hogy létezett a „Kínálat” elfogadásának pillanatában. Valószínűsítem, hogy maga a biztosító sem létezett.

 • Az anyag szerint a jogviszonyt a biztosítási szerződés szabályozza. Biztosítási szerződés nincs. Nincs olyan dokumentum, amely Cégszerű aláírásunkkal bizonyítja, hogy ezt a feltételt elfogadtuk, vagy amelyben azt vállaltam volna, hogy egy egyszerű biztosítási szerződés miatt átolvasom a polgári törvénykönyvet. Aki ezt feltételezi az vagy elmebeteg, vagy gazember.

 • A dokumentumnak nincs cégszerű aláírása, nincs érvényessége, stb. a dokumentumon semmilyen hitelesítő jegy nem található.

 • A dokumentumnak bizonyító ereje nulla, ugyanis álláspontom szerint a múlt kedden írták.

 

Nyilatkozat:

Nem nyert.

Finoman fogalmazva is csúsztatás az, hogy 2005.07.01–ig az alkusz fizette a díjakat, és ettől kezdve a Karádi Informatikai Kft. A Karádi Informatikai Kft. első kifizetéstől az utolsóig ugyanarról a számlaszámról és ugyanarra a számlaszámra fizette. A Budapest Bank bizonylatai a mellékletben találhatóak. Mindössze egy tétel van, amelynek pénzügyi lebonyolításánál más megoldást választottunk, ehhez azonban a felperesnek semmi köze nincs.

 

Főtétel alábontás nélkül:

Ez egy képernyőkép.

F3-al ki lehet lépni. F12-vel vissza lehet lépni az előző ügyfélhez stb. Az információs társadalom korában egy ilyen dokumentum kiadása egyszerűen szégyenletes.

A Karádi Informatikai Kft. nem a feltüntetett számlaszámon fizetett. Nem létezik olyan dokumentum, amelyen a Karádi Informatikai Kft. a felperes számára rendelkezett volna a számlahasználati policy-járól. A számla megjelölése tehát önkényes volt.

A dokumentum valószínűleg hamis. A Karádi Informatikai Kft. felmondta azt a számlaszámot amelyen a biztosítást fizette, ezért a dokumentum kiállításának pillanatában már nem volt beazonosítható. Ha az adatokat a megfelelő időben rögzítették volna a valódi számlaszám rendelkezésre állt volna. A biztosítási ajánlat kiállításakor ez a számlaszám nem is létezett.

A Cég üzleti számláját a Budapest Bank vezeti.

Azt a kérdést, hogy ez hamisítványnak tekintendő-e PSZÁF-nek kell megválaszolnia.

 

Információ a díjszámláról.

Ez nem folyószámla kimutatás, ez egy közönséges képernyő kép. Az F19-es billentyűvel akár ki is nyomtathatta volna a tételeket. De nem tette. Ki tudja miért.

 • A képernyőkép alapján az UNIQUA szakemberei megpróbálták megállapítani a teljesítési időszakokat, majd a megállapított időszakokat kézzel rávezették a kinyomtatott képernyőképre. Az Információs társadalom korában ez egy jó bizonyítéka az országunk állampolgárai egészsége érdekében küzdő nyereségérdekelt biztosítók szellemi és technikai színvonalának. A 2005 III. negyedévnél azonban ezt a csúcstechnikával vezetett kimutatást abbahagyták, mert rengeteg eszükkel rájöttek, hogy baj van. A következő befizetés ugyanis 2005.10.01-2005.12.31, a rákövetkező pedig a 2006.01.01-2006.03.31-es időszakra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a respirónak feltüntetett dátumot követő 6 hónap is be volt fizetve.

 • Hogy is jött ide a nemfizetésre alapozott 2005.10.31-re datált respíró?

 • Mi az, hogy díj nem fizetés? Hol van a szerződésnek azon pontja, amely szabályozza a nemfizetés fogalmát. Ha a 10.05-i kötelezettségemet 10. 05 befizetem az ezek szerint belesik a nemfizetés fogalmába.

 • Mi az a 115 991 visszafizetés 2006. január végén? Kinek fizették vissza, mert a Karádi Informatikának nem. Hol van a szerződés azon pontja, amelyben felhatalmaztam, hogy bármilyen pénzügyi műveletet végezzen egy a felperes által önkényesen kiválasztott tetszőleges számlára?

De mindez már nem ennek a pernek a tárgya.

Tisztelt Bíróság, kérem annak kimondását, hogy

 • A felperes Uniqua biztosító a bíróság kérésére a folyószámla kimutatásként egy képernyőkép másolatot adott be, amelynek fejléce az „Információ a díjszámláról” megjelölést tartalmazza. A képernyőképbe kézzel megkísérelték beírni a teljesítési időszakot, azonban a beazonosítás hiányos és értelmezhetetlen. A benyújtott anyag sem dátumot, sem dokumentumazonosítót, sem kiállítót, sem bélyegzőt, sem aláírást nem tartalmaz. Az alperes ezt az anyagot folyószámla kimutatásként nem fogadta el.

 • A felperes semmilyen dokumentumot nem mutatott be, amely tartalmazza a „Szerződés” megnevezést, a szerződő felek jogait és kötelességeit, a fizetési előírásokat, a teljesítési előírásokat, a szerződéskötés feltételeit, a szerződésbontás feltételeit, és amely tartalmazza az alperes aláírását.

  Budapest, 2008. február 29.

 

__________________________

                  Kupán Károly

       Karádi Informatikai Kft.

                  Tulajdonos

 

  

Beadvány-2

 

Bp. II. és III. Kerületi Bíróság

Ügyszám: 16.P.III.23.927/2007/8

 Dr. Pirka György bíró

 Tisztelt Bíróság!

 A 2008.09.11. postázott felperesi észrevételhez kapcsolódóan ismételten kijelentem, hogy én egy banki kimutatást nyújtottam be, amit a felperes nem kifogásolt meg.

Nincs módomban egy hibákkal teli, nevetséges módon kézzel telefirkált képernyőképet elfogadni a követelésük alapjául.

Kijelentem továbbá, hogy én az első teljesítést ugyanarra a bankszámlaszámra fizettem, amint az utolsót, ha ez nem az Uniqua biztosító bankszámla száma, akkor nem vagyok szerződéses jogviszonyban az Uniqua biztosítóval. Az Uniqua biztosító nem mutatott be olyan dokumentumot, amelyet szerződésnek elfogadtam.

Akinek fizettem, az nem támasztott semmilyen követelést irányomban.

 

Budapest, 2008-09-29.

 

  

_______________________________________

Kupán Károly

Karádi Informatikai Kft.

Ügyvezető

 

 

 

Beadvány-3

 

Bp. II. és III. Kerületi Bíróság

16.II.23.927/2007/4.

 

 Tisztelt Bíróság!

  Az Uniqua biztosító 2008.06.06-kézhez vett előkészítő iratával a következőket kívánom hozzáfűzni:

A beadott fecniket nem fogadom el sem főkönyvi kivonatként sem folyószámla kivonatként.

Ez ismételten egy képernyőkép, ilyent bármilyen tartalommal, bárkinek tudok készíteni.

Az anyagok nincsenek aláírva, hitelesnek nem tekintem.

Az anyag tartalmának semmi köze nincs a teljesítéseimhez, ismeretlen összegek és érthetetlen tételeket tartalmaz.

A befizetéseket az első pillanattól kezdve az utolsóig ugyan arra a bankszámlára teljesítettem. Ennek bemutatására mellékelem a 2003.07.10. első, a 2004.01.14 évet nyitó és a 2005.10.05 (vitatott) befizetések banki kivonatát. Mindenhól ugyanaz a számlaszám szerepel. A Daimler, Karádi megkülönböztetés téves.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a 2005.08.11 –es dátumhoz tartozó ellenszámla eltér az össze többi befizetéshez tartozó ellenszámlától. Egy másik könyvelési bontásra tértek át!

Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a Főtétel alábontás nélkül megnevezésű dokumentumon nem a Karádi Informatikai Kft. által használt bankszámlaszám van! A banki műveleteimet - az első és utolsó bizonylat igazolása szerint is - a GE Budapest Bank bonyolítja le. A benyújtott fecni az okirat hamisítást alapos gyanúját megalapozza.

 Mellékelem a vitatott 2005.10.05-ös befizetést, amely 2005.12.31-ig rendezi a biztosítást. Ez kiolvasható a Uniqua szégyenletes fecnijeiből is. A kivonat azt is mutatja, hogy a bank leemelte az összeget. A befizetés ugyanarra a számlaszámra történt, amire az összes többi.

 Sem a tartozásomat, sem a köztünk lévő szerződést nem ismerem el.

 

Budapest, 2008. június 12.

  

__________________________

        Kupán Károly

Karádi Informatikai Kft.

         Ügyvezető

 

 

Fellebbezés

1. Fok.

Budapesti II. és II. Kerületi Bíróság

16.G.III.23.927/2007/17

Dr. Pirka György bíró

  

Fellebbezés

 Tisztelt Fővárosi Bíróság!

 

A Budapest II. és III. Kerületi Bíróság Uniqua Biztosító Zrt. Felperes és Karádi Informatikai Kft. alperes perében meghozott ítélet ellen fellebbezéssel kívánok élni.

 Fellebbezés

Az ítéletben a Bíróság hitelesnek, így bizonyításra alkalmasnak fogadta el, az Uniqua biztosító által beküldött, hibákkal teli, összefirkált, aláírás nélküli, képernyőről készült printelt képernyőképet.

A képernyő kép azzal a szándékkal készült, hogy igazolja azt, hogy valamit (87 193 Ft-ot) nem fizettem be.

Kérem annak megerősítését vagy cáfolatát, hogy a magyar törvények szerint egy aláírás nélküli képernyő lenyomat ma Magyarországon alkalmas egy fizetési kötelezettség nem teljesítésének bizonyítására.

 

Megalapozatlanak tartom a Bíróság azon megállapítását, hogy a nevemben eljáró Daimler Chrysler Biztosítási Alkusz nem fizette be azt az összeget, amelyet időben és pontosan befizettem a számlájára.

A bíróság birtokában lévő dokumentum alapján mindössze annyit állíthat, hogy az általam befizetett összeg nem szerepel az Uniqua becsatolt képernyőképén.

 

A bírósághoz benyújtott levelezésem rámutat, hogy határozottan felszólítottam az Uniqua biztosítót a befizetéseim egyeztetésére, azaz folyószámla egyeztetésre. Ezt a biztosító, annak tudatában tagadta meg, hogy jeleztem, ennek hiányában perre kerül sor.

A kamat azért keletkezett, mert az Uniqua Biztosító Zrt. megtagadta a folyószámla egyeztetést és ma Magyarországon ennyi ideig tart egy vita eldöntése. Úgy látom, hogy az ítélet szerint, az elemi jogom (a folyószámla egyeztetés) megsértése és bíróságági eljárás érthetetlen időigényéből keletkezett kamatot nekem kell megfizetni, holott maga a bíróság is elismerte a pontos teljesítésemet.

Kijelenthető, hogy a vita abból származik, hogy az Uniqua nem bizonyította a befizetés elmaradását, ami bizonyítható. Bizonyításként kizárólag azt vagyok hajlandó elfogadni, hogy a Karádi Informatikai Kft. ill. a Daimler Chrysler Biztosítási Alkusz számlájáról az Uniqua Biztosító Zrt. egyik számláján sem jelent meg a vitatott összeg.

Perbe azért nem hívtam a Daimler Chrysler Biztosítási Alkuszt, mert semmi közöm a vitájukhoz. Szerződést az Uniqua biztosítóval nem kötöttem, az ajánlatot nem az Uniqua biztosítótól kaptam, hanem az AXA biztosítótól, és soha sehol nem járultam hozzá, hogy az Uniqua biztosító kezelheti a biztosításomat. A bírósági ítéletben szereplő ajánlattevő tehát az AXA biztosító. A biztosítási alkusz az AXA biztosító nevében lépett fel, tehát nem az én megbízottam, ha nem az AXA biztosítóé. Az Uniqia biztosítóról akkor hallottam először, amikor kezdődött a vita, fenntartom álláspontomat, nem vagyok jogviszonyba az Uniqua biztosítóval.

Kifejezetten látni szeretném, hogy a magyar törvények szerint két multinacionális pénzügyi cég vitájából származó konfliktus egyetlen kárvallottja a hibátlanul teljesítő magyar cég.

 

Budapest, 2008-11-28

 

 

__________________________

                Kupán Károly

       Karádi Informatkai Kft.

               ügyvezető