Budapesti Békéltető Testülethez

1253 Budapest, Pf.: 10.

bekelteto.testulet@bkik.hu,

Fax: 06 (1) 488 21 86).

 

Jogorvoslati kérelem

 

2015.07.09-én a XIII. kerület Bodor utcai parkolójában 15:27-kor váltottam egy parkolójegyet 2015.07.10 08:31 –ig. A legalább 50 férőhelyes parkolóban 3-4 gépkocsi állt. A parkolójegyet – miután a kocsi orra a bokrok alatt volt a hátsó szélvédő alatti kalaptartóra helyeztem oly módon, hogy egy elmebeteg számára is könnyen leolvasható legyen.

18-órakor visszaérkezve egy Pótdíjfizetési felszólítást találtam, amelyet 2015.07.17. 10:31-kor megkifogásoltam.

2015.07.21 a kifogást elutasították azzal a jogcímmel, hogy a kifogásolás 5 napot meghaladva érkezett be hozzájuk.

 

Miután egy gyengeelméjű hülyének is észre kellett vennie, hogy jól látható helyen van a parkolójegy és a parkoló 90%-ban üres volt, ezért az eljárást aljasnak és rosszhiszeműnek minősítem.

A parkolójegyre az van írva, hogy „A jegyet jól láthatóan a szélvédő mögé kell elhelyezni!”. Én pedig pontosan ennek megfelelően jártam el.

A fizetési felszólításon az szerepel, hogy „5 munkanapon belül felülvizsgálat céljából ügyfélszolgálatunkon személyesen vagy valamely írásos elérhetőségünkön igazolja. Nekem 10-én még érvénye parkolójegyem volt, jött két munkaszüneti nap, így a kifogás 5 napon belül érkezet be.

 

Meggyőződésem, hogy a parkolójegyen és a fizetési felszólításon lévő szöveg - büntetés realizálásának érdekében - szándékosan tér el a törvénytől és téveszti meg a szolgáltatást igénybevevőt, ezért ezeket a tájékoztatásokat haladéktalanul ki kell javíttatni. 

 

Kérésem a következő:

  • Miután a fizetési felszólításon található mondat: „A pótdíjazás időpontjában készített fényképfelvételek alapján megállapítottuk, hogy a gépjármű a pótdíjfizetési felszólítás kiállításakor várakozási díj megfizetése nélkül várakozott.” valótlanságot tartalmaz, írják elő, hogy az alaptalan rágalmazásért a XIII Kerületi Közszolgáltató Zrt. kérjenek bocsánatot.

  • Mondják ki, hogy a volt parkolási jegyem.

  • Mondják ki, hogy a parkolójegy elhelyezése megfelelt a parkolójegyen található utasításnak, miután a jegyre nincs ráírva, hogy az első szélvédő alá kell helyezni.

  • Töröljék el pótjegy igényt.

  • Kötelezzék a XIII Kerületi Közszolgáltató Zrt-t, hogy a parkolójegyen a törvénynek megfelelően tájékoztassák a szolgáltatást igénybevevőket.

  • Kérem magyarázzák el, hogy 2015.07.10-én még volt érvényes parkolójegyem, jött a szombat és vasárnap, így a 17-e 5 munkanapon belül van. Azaz a tájékoztatásuknak megfelelően jártam el.

  • Kötelezzék a XIII Kerületi Közszolgáltató Zrt-t, hogy a Fizetési felszólításon a törvénynek megfelelően tájékoztassák a szolgáltatást igénybevevőket.

Amennyiben kéréseim meghaladják az Önök kompetenciáját, akkor haladéktalanul a polgári bírósághoz fordulok, ahol kérem a közlemények módosíttatását és kártérítési igénnyel lépek fel.

 

 

Budapest, 2015. július 26.

                                                                                     Kupán Károly

 

 


                     Kupán Károly

                          CSzSz

         office@civilszamvevoszek.hu

 

Ugrás a lap tetejére