Részletes ítélet – Hűvös Ferenc

Hűvös Ferenc Róbert közjegyző a hanyag szemét munkájával és a joggal való visszaélésével az egzisztenciám ellen elkövetett támadásért a természettől kapott jogom alapján 20 (azaz húsz) korbácsütésre ítélem. Amennyiben a projekt lezárásakor egyetlen fillér veszteségem lesz és az internetközösség legalább 500 tagja megerősít döntésem helyességében az ítéletet végre is hajtom.

Hűvös Ferenc felelősségének a megállapítására tett jogi lépések sikertelenek voltak, a beadványaimat rendre visszautasították. A szegedi bíróság javaslatára felkerestem a bíróság jogszegély intézményét, ahol kerek perec megmondták, hogy esélyem sincs arra, hogy tárgyalják a közjegyző felelősségének megállapítására irányuló ügyet.

A tényállás vizsgálatát és a jogi megoldás keresését lezártam, nem látok reményt arra, hogy az igazságszolgáltatás fellépjen egy közjegyzővel szembe, büntetlenül pedig nem marad.

 

Indoklás

Megítélésem szerint a vita alapját képező 53021/Ü/30838/2010/4 Fizetési meghagyás kiállítása, valamit az 53021/Ü/70122/2016/4 ügyszámú Végrehajtási lap érvénybelépése dr. Hűvös Ferenc Róbert közjegyző bűnös gondatlansága és a joggal való visszaélén alapul. A továbbiakban a bíróság és az igazságszolgáltatás álláspontja nem érdekel.

 • Hűvös Ferenc befogadott egy fizetési meghagyást, amelyet előzőleg Winkler Julianna közjegyző (Kiskőrös) közjegyző elutasított (12.15). Az elutasítás során a közjegyző alapvető hiányosságokra hivatkozott.
 • 12.15-én Winkler Julianna közjegyző 1 082 730 Ft követelés fizetési meghagyását utasította el.
 • 03.02-án 3 hónappal később – Hűvös Ferenc közjegyző értesített, hogy 1 820 226 értékben (+800 000 Ft!) egy fizetési meghagyást 2011.02.16-án kézbesítettnek tekintett, miután a postai küldemény NEM KERESTE jelzéssel ékezett vissza, egyben jelezte, hogy ettől számítva 15 nap (azaz pont 0 nap) áll rendelkezésre, hogy okirattal alátámasztott ellenmondást beterjesszek.  Ehhez mindössze annyi megjegyzésem van, hogy a jó kurva anyját ennek a patkánynak.
 • A leleményes közjegyző 2011.03.02 hogy-hogy nem már nem ajánlott levélben értesített arról, hogy kézbesítési vélelem alapján a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett, de – zseniális megérzéssel küldött egy másolatot a fizetési meghagyásról is. Ez a nyomorult az anyaghoz mellékelt egy Fizetési meghagyást is. Kizárólag ezért tudtam egyáltalán az ügyről. És csak ekkor tudtam fellebbezést benyújtani, ami természetesen csak messze a fellebbezési idő után történhetett.
  • kérdésben állásfoglalást kértem az ombudsmantól. Gondolja meg, ha az ősöreg, lúdtalpas, félvak postás a szomszédhoz dobja be az értesítőt, akkor egy ítélet a felek szándékától függetlenül jogerőre emelkedik. A törvény szerint ilyenkor a kézbesítés minősítése „Nem kereste” ami egy jogkövetkezménnyel járó megalapozatlan álltás. Nekem – ki tudja hogyan – igazolnom kell, hogy nem kaptam meg az értesítőt, a posta ugyanakkor nem köteles (és nem is tudja) igazolni azt, hogy egyáltalán tettek-e kísérletet a kézbesítésre, arról pedig, hogy csak a visszaküldés után kereste a címzett a küldeményt nem hajlandók (mert nem kötelesek) igazolást kiállítani. Tehát ami kijelenthető az mindössze annyi, hogy „A kézbesítés sikertelen”.  Az eljárást – az AJB-4817/2011 ügyszámú állásfoglalásában természetesen alkotmányosnak minősítette az állampolgári jogok biztosa. Tehát a törvényhozásnak alkotmányos joga ostoba, életszerűtlen törvényt hozni. Ez nem igazságszolgatatás, ez egy rakás szar. A szememben az, hogy egy állampolgár ellenes törvény szerint jogszerűen járt el valaki, az nem menti fel a felelősség alól. (Az SS katonákat sem mentette fel az, hogy az érvényes törvények szerint cselekedtek.)
 • A végrehajtási lapon elsődleges adósként a UnitedIT Kft., másodrendűként KUPÁN KÁROLY van megjelölve, de nincs megadva, hogy milyen jogcímen szerepelek a végrehajtási lapon.
 • A követelés az elsődleges adós a UnitedIT Kft. sohasem ismerte el.
 • A követelést én – a kezes – sohasem ismertem el és erről tájékoztattam ezt a patkányt is.
 • A határozatot – mint később kiderült – két példányban küldte. Bár a határozat egyértelműen kézbesítési vélelemre vonatkozik, a mellékelt fizetési meghagyásokon nem szerepel az a kitétel, hogy a fizetési meghagyás kézbesítési vélelem alapján emelkedett jogerőre. Erre külön rubrika van a nyomtatványon, de ez a rubrika csak 2016.02.23-tól jelenik meg a végrehajtási lapon.
 • A fizetési meghagyás a 2. oldalán egyértelműen szerepel, hogy az ügyben a II. és III. kerületi bíróság illetékes.
 • A fellebbezésem arra hivatkozott, hogy az irodában nem tartózkodik senki. Nem mellékeltem hamisított okiratot, nem magyarázkodtam, hanem a valóságnak megfelelően leírtam, hogy az irodában csak szerverek vannak, amit távolról menedzselek, magát az irodát ~havonta egyszer keresem fel. Egy ilyen szaros patkány miatt nem állok neki hazudozni.
 • 04.20-án a patkány hozott egy végzést (53021/Ü/30838/2010/9) amelyben egyértelműen kijelenti, hogy a fizetési meghagyást 2011.02.02 Kupán Károly II. rendű adós átvette. A fellebbezés pedig késve érkezett.
 • A fellebbezésem hatására – szemben a fizetési meghagyásban rögzítettekkel – ez a mocskos patkány a Csongrád Megyei Bírósághoz tette át az ügyet. Így még az iratokba való betekintés is egynapos utazást igényelt volna. Erre egyébként módom sem lett volna, mert ez a gazember nem is értesített a per elindulásáról. Így a beadott iratokat nem tudtam ellenőrizni.
 • Pedig kulcsfontosságú lett volna annak megállapítása, hogy milyen alapon állítja a patkány, hogy átvettem a küldeményt.
 • A Csongrád Megyei Bíróság 53021/Ü/30838/2010/10 számon végzést adott ki, melyben elutasította a fellebbezésemet.
  • A végzés megállapítja 2011.02.16-án beállt egy kézbesítési vélelem.
  • Megállapítja, hogy 2011.02.02 napján egy kézbesítési meghagyás a II. rendű adós (Kupán Károly) részére kézbesítésre kerül, ami 2011.02.18-án jogerőre emelkedett.
  • Megállapítja, hogy az elutasítás indoklása az, hogy nem a határidőn belül terjesztettem elő ellentmondást, így a közjegyző elutasító határozata jogszerű.
 • A Csongrád Megyei Bíróság alapjaiban hibás végzésében kifejezetten hivatkozik a hamis 53021/Ü/30838/2010/9. számú végzésre.
 • Az ítélet, amely a patkány közjegyző hazugságán alapszik, alapjaiban hibás. Ugyanis azért nem volt módom időben fellebbezni, mert egyik fizetési meghagyást sem kaptam meg és nem azért mert elkéstem a fellebbezéssel. A fellebbezést a jogerőre történt emelésre adtam be! Erről persze nem tájékoztatta a bíróságot ez a szar ember.
 • Az első meghagyás esetében nincs vita, azonban az az állítás, hogy a másodikat átvettem közönséges hazugság. Ismétlem, nem tévedés, nem hanyagság, hanem hazugság. A vita későbbi fázisában ugyanis Majzik Mariann közjegyzőhelyettes 2017.03.17-én kelt, 53021/Ü/70122/2016/6 végzésében –mintegy mellékesen – megadja, 2011.02.02-án a küldeményt nem én, hanem egy olyan személy vette át, akinek erre jogosultsága nem volt. A posta ennek ellenére átadta a küldeményt. A küldemény pedig nem jutott el hozzám. Erről a patkánynak tudomása volt, ott volt nála az átvevőt megnevező hiteles feladóvevény.
 • A bíróság a határozatában egyértelműen pontosította a fizetési meghagyásban hiányosan szereplő II. kötelezett jogállását és kijelentette, hogy a II. kötelezett KUPÁN KÁROLY ÜGYVEZETŐ. Tehát nem a meghagyáson szereplő Kupán Károly természetes személy.
 • Azaz mindkét kibocsájtott fizetési meghagyás hamisan tünteti fel a II. adós személyének jogállását. Ezt okirathamisításnak minősítem.
 • A közjegyzőt egyértelműen és részletesen tájékoztattam, így az egész ügyet pontosan ismerte. Kétsége sem lehetett, hogy a követelést nem fogom kifizetni, mindaddig, amíg meg nem történik a pontos elszámolás.
 • 02.23-án küldött egy végrehajtási lapot. Az utolsó cselekmény 2011.05.16 volt. Így éppen benne van az öt évben, miáltal a követelés nem évül el.
  Ez egy megszokott technika. A lényege az, hogy ezáltal a bank részére kockázatmentesen megnövelte őt évvel a kamatperiódust, ami jelen esetben mintegy 3 millió forint. Valójában módja lett volna, hogy – miután írásban kijelentettem, hogy nem fogok fizetni – azonnal elindítsa a végrehajtást, amit meg fellebbezhettem volna, de ez esetben elesnek 3 millió extraprofittól.
  Ez a patkány nyilván nagyon rafináltnak gondolja magát, de az biztos, ha veszteségem keletkezik ezért élete végéig rojtos lesz a háta.
 • Kiállított végrehajtási lapon:
  • továbbra sincs nincs megnevezve a II. rendű adós jogállása, pedig a bíróság határozottan állást foglalt a kérdésben,
  • nincs bejelölve hogy a fizetési meghagyás vélelmezett kézbesítésen alapul,
  • a követelt összeg 1 820 226 Ft. Az első kamatperiódusnak 17,26, egy második periódusnak pedig 1% van megadva, az összegeket azonban gondosan nem tölti ki, magyarázat pedig nincs hozzá,
  • 04.05-én a görény egy végzésben ismét megerősíti, hogy a fizetési meghagyást Kupán Károly vette át.
 • a közjegyző munkakörében elkövetett súlyos gondatlanságból adódóan a végrehajtás elindításakor nem vette figyelembe, hogy az OTP Faktoring Zrt-nek egyáltalán nincs érvényes követelése a UnitedIT Kft. v.a.-val szemben.
  • A UnitedIT Kft. 2012.12.18-án végelszámolásra került, amely szabályosan megjelent a Magyar Közlöny 2013-as év 14. számában 677717-es bejegyzés szám alatt. Ez 40 (+180) nap időtartamot biztosít a követelések benyújtására. Azonban az OTP Faktoring Zrt. nem jelentett be követelést. Ez az ócska, állampolgárokat kifosztó cég még arra sem méltatja az érvényes magyar törvényeket, hogy a törvény előírásának megfelelően bejelentse a követelését. Minek is, amikor vannak ilyen görény közjegyzők, akik maguk is szarnak a törvényekre. Ezért az 53021/Ü/70122/2016/4 ügyszámú Végrehajtási lap kiállításakor a végrehajtáskérőnek nem volt érvényes követelése sem az elsődleges kötelezettel szemben, sem a másodlagos kötelezettel szemben sem.
  • Az OTP Faktoring Zrt. követelését – mint felszámolóbiztos, miután a törvény által előírt időn belül nem nyújtott be követelést – elutasítom és kijelenetem, hogy a UnitedIT Kft.nek nincs tartozása.
  • Ennek megfelelően nem lehet II. rendű adósról beszélni.
 • 07.21-én Zoltán Levente végrehajtó írásban értesített, hogy elindította ellenem egy végrehajtást 5 837 802 Ft összegben. És ettől kezdve az 50 eFt-os nyugdíjamból folyamatosan levonnak 17 eFt-ot.
 • 05.08-tól a bíróságokon kerestem az igazamat. A bíróság eredményesen védte a mi kutyánk kölykét és nem jutottam olyan szintre, hogy megvizsgálnák a patkány működését.

A közjegyző úgy indított el egy 14 évvel ezelőtti követelés végrehajtását, hogy

 • a követelést soha senki nem ismerte el,
 • a követelés összegét soha senki semmilyen bizonyítékkal alá nem támasztotta,
 • a bíróságon perdöntő kérdésben bizonyíthatóan hazudott,
 • a végelszámoláskor a követelést nem jelentették be létező követelésként.

Az ügyet lázártam, mert tucatnyi beadvány és határozat után úgy ítélem meg, hogy minden tőlem telhetőt megtettem kérdés jogállami rendezése érdekében.

Miután az ellenem elkövetett támadás büntetlenül nem maradhat, a természettől kapott jogom alapján dr. Hűvös Ferenc Róbert közjegyzőt 20 (azaz húsz) korbácsütésre ítélem.

Amennyiben a projekt lezárásakor egyetlen fillér veszteségem lesz és az internetközöség legalább 500 tagja megerősít döntésem helyességében az ítéletet végre is hajtom.

 

Budapest,2019. 12. 08.

 

 

 

___________________________________

Kupán Károly
     kezes