Részletes ítélet – Hűvös Ferenc

Hűvös Ferenc Róbert közjegyző a hanyag szemét munkájával és a joggal való visszaélésével az egzisztenciám ellen elkövetett támadásért a természettől kapott jogom alapján 20 (azaz húsz) korbácsütésre ítélem. Amennyiben a projekt lezárásakor egyetlen fillér veszteségem lesz és az internetközösség legalább 500 tagja megerősít döntésem helyességében az ítéletet végre is hajtom.

Hűvös Ferenc felelősségének a megállapítására tett jogi lépések sikertelenek voltak, a beadványaimat rendre visszautasították. A szegedi bíróság javaslatára felkerestem a bíróság jogszegély intézményét, ahol kerek perec megmondták, hogy esélyem sincs arra, hogy tárgyalják a közjegyző felelősségének megállapítására irányuló ügyet.
Hűvös Ferenc az álláspontját felszólításomra sem vizsgálta felül.

A tényállás vizsgálatát és a jogi megoldás keresését lezártam, nem látok reményt arra, hogy az igazságszolgáltatás fellépjen egy közjegyzővel szembe, büntetlenül pedig nem marad.

 

Indoklás

Megítélésem szerint a vita alapját képező 53021/Ü/30838/2010/4 Fizetési meghagyás kiállítása, valamit az 53021/Ü/70122/2016/4 ügyszámú Végrehajtási lap érvénybelépése dr. Hűvös Ferenc Róbert közjegyző bűnös gondatlansága és a joggal való visszaélésén alapul. 

 • Hűvös Ferenc befogadott egy fizetési meghagyást, amelyet előzőleg Winkler Julianna közjegyző (Kiskőrös) közjegyző elutasított (12.15). Az elutasítás során a közjegyző alapvető hiányosságokra hivatkozott.
 • 12.15-én Winkler Julianna közjegyző 1 082 730 Ft követelés fizetési meghagyását utasította el.
 • 03.02-án 3 hónappal később – Hűvös Ferenc közjegyző értesített, hogy 1 820 226 értékben (+800 000 Ft!) egy fizetési meghagyást 2011.02.16-án kézbesítettnek tekintett, miután a postai küldemény NEM KERESTE jelzéssel ékezett vissza, egyben jelezte, hogy ettől számítva 15 nap (azaz pont 0 nap) áll rendelkezésre, hogy okirattal alátámasztott ellenmondást beterjesszek.  Ehhez mindössze annyi megjegyzésem van, hogy a jó kurva anyját ennek a patkánynak.
 • A leleményes közjegyző 2011.03.02 hogy-hogy nem már nem ajánlott levélben értesített arról, hogy kézbesítési vélelem alapján a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett, de – zseniális megérzéssel küldött egy másolatot magáról a fizetési meghagyásról is. Kizárólag ezért tudtam egyáltalán az ügyről. És csak ekkor tudtam fellebbezést benyújtani, ami természetesen csak messze a fellebbezési idő után történhetett.
  • kérdésben állásfoglalást kértem az ombudsmantól. Gondolja meg, ha az ősöreg, lúdtalpas, félvak postás a szomszédhoz dobja be az értesítőt, akkor egy ítélet a felek szándékától függetlenül jogerőre emelkedik. A törvény szerint ilyenkor a kézbesítés minősítése „Nem kereste” ami egy jogkövetkezménnyel járó megalapozatlan állítás. Nekem – ki tudja hogyan – igazolnom kell, hogy nem kaptam meg az értesítőt, a posta ugyanakkor nem köteles (és nem is tudja) igazolni azt, hogy egyáltalán tettek-e kísérletet a kézbesítésre, arról pedig, hogy csak a visszaküldés után kereste a címzett a küldeményt nem hajlandók (mert nem kötelesek) igazolást kiállítani. Tehát ami kijelenthető az mindössze annyi, hogy „A kézbesítés sikertelen”.  Az eljárást – az AJB-4817/2011 ügyszámú állásfoglalásában természetesen alkotmányosnak minősítette az állampolgári jogok biztosa. Tehát a törvényhozásnak alkotmányos joga ostoba, életszerűtlen törvényt hozni. Ez nem igazságszolgáltatás, ez egy rakás szar. A szememben az, hogy egy állampolgár ellenes törvény szerint jogszerűen járt el valaki, az nem menti fel a felelősség alól. (Az SS katonákat sem mentette fel az, hogy az érvényes törvények szerint cselekedtek.)
 • A végrehajtási lapon elsődleges adósként a UnitedIT Kft., másodrendűként KUPÁN KÁROLY van megjelölve, de nincs megadva, hogy milyen jogcímen szerepelek a végrehajtási lapon.
 • A követelést az elsődleges adós, a UnitedIT Kft. sohasem ismerte el.
 • A követelést én – a kezes – sohasem ismertem el és erről tájékoztattam ezt a patkányt is.
 • A fizetési meghagyás 2. oldalán egyértelműen szerepel, hogy az ügyben a II. és III. kerületi bíróság illetékes.
 • 04.20-án a patkány hozott egy végzést (53021/Ü/30838/2010/9) amelyben egyértelműen kijelenti, hogy a fizetési meghagyást 2011.02.02 Kupán Károly II. rendű adós átvette. A fellebbezés pedig késve érkezett.
 • Ez a kijelentés azonban közönséges hazugság. Ismétlem, nem tévedés, nem hanyagság, hanem hazugság. A vita későbbi fázisában ugyanis Majzik Mariann közjegyzőhelyettes 2017.03.17-én kelt, 53021/Ü/70122/2016/6 végzésében pontosan megadja, 2011.02.02-án a küldeményt nem én, hanem egy olyan személy vette át, akinek erre jogosultsága nem volt. A posta ennek ellenére átadta a küldeményt. A küldemény pedig nem jutott el hozzám. Erről a patkánynak tudomása volt, ott volt nála az átvevőt megnevező hiteles feladóvevény.
 • A fellebbezésem hatására – szemben a fizetési meghagyásban rögzítettekkel – ez a mocskos patkány a Csongrád Megyei Bírósághoz tette át az ügyet. Így még az iratokba való betekintés is egynapos utazást igényelt volna. Erre egyébként módom sem lett volna, mert ez a gazember nem is értesített a per elindulásáról, aperanyadot meg nem kaptam meg, így a beadott iratokat nem tudtam ellenőrizni.
 • Pedig kulcsfontosságú lett volna annak megállapítása, hogy milyen alapon állítja a patkány, hogy átvettem a küldeményt.
 • A Csongrád Megyei Bíróság 53021/Ü/30838/2010/10 számon végzést adott ki, melyben elutasította a fellebbezésemet.
  • A végzés megállapítja 2011.02.16-án beállt egy kézbesítési vélelem.
  • Megállapítja, hogy 2011.02.02 napján egy kézbesítési meghagyás a II. rendű adós (Kupán Károly) részére kézbesítésre kerül, ami 2011.02.18-án jogerőre emelkedett.
  • Megállapítja, hogy az elutasítás indoklása, hogy nem a határidőn belül terjesztettem elő ellentmondást megfelel a valóságnak, így a közjegyző elutasító határozata jogszerű.
 • A Csongrád Megyei Bíróság alapjaiban hibás végzésében kifejezetten hivatkozik a hamis 53021/Ü/30838/2010/9. számú végzésre.
 • Az ítélet, amely a patkány közjegyző hazugságán alapszik, alapjaiban hibás.
 • A bíróság a határozatában egyértelműen pontosította a fizetési meghagyásban hiányosan szereplő II. kötelezett jogállását és kijelentette, hogy a II. kötelezett KUPÁN KÁROLY ÜGYVEZETŐ. Tehát nem a meghagyáson szereplő Kupán Károly természetes személy.
 • Azaz mindkét kibocsájtott fizetési meghagyás hamisan tünteti fel a II. adós személyének jogállását. Ezt okirathamisításnak minősítem.
 • A közjegyzőt egyértelműen és részletesen tájékoztattam, így az egész ügyet pontosan ismerte. Kétsége sem lehetett, hogy a követelést nem fogom kifizetni, mindaddig, amíg meg nem történik a pontos elszámolás.
 • 02.23-án küldött egy végrehajtási lapot. Az utolsó cselekmény 2011.05.16 volt. Így éppen benne van az öt évben, miáltal a követelés nem évül el.
  Ez egy megszokott technika. Ahelyett, hogy elindította volna a végrehajtást a bank részére kockázatmentesen megnövelte őt évvel a kamatperiódust, ami jelen esetben mintegy 3 millió forint. Valójában módja lett volna, hogy – miután írásban kijelentettem, hogy nem fogok fizetni – azonnal elindítsa a végrehajtást, amit meg fellebbezhettem volna, de ez esetben elesnek 3 millió extraprofittól.
  Ez a patkány nyilván nagyon rafináltnak gondolja magát, de az biztos, ha veszteségem keletkezik ezért élete végéig rojtos lesz a háta.
 • Kiállított végrehajtási lapon:
  • továbbra sincs nincs megnevezve a II. rendű adós jogállása, pedig a bíróság határozottan állást foglalt a kérdésben,
  • nincs bejelölve hogy a fizetési meghagyás vélelmezett kézbesítésen alapul,
  • 04.05-én a görény egy végzésben ismét megerősíti, hogy a fizetési meghagyást Kupán Károly vette át.
 • a közjegyző munkakörében elkövetett súlyos gondatlanságból adódóan a végrehajtás elindításakor nem vette figyelembe, hogy az OTP Faktoring Zrt-nek egyáltalán nincs érvényes követelése a UnitedIT Kft. v.a.-val szemben.
  • A UnitedIT Kft. 2012.12.18-án végelszámolásra került, amely szabályosan megjelent a Magyar Közlöny 2013-as év 14. számában 677717-es bejegyzés szám alatt. Ez 40 (+180) nap időtartamot biztosít a követelések benyújtására. Azonban az OTP Faktoring Zrt. nem jelentett be követelést. Ez az ócska, állampolgárokat kifosztó cég – ahelyett, hogy bizonyította volna a követelés létezését – még arra sem méltatja az érvényes magyar törvényeket, hogy a törvény előírásának megfelelően bejelentse a követelését. Minek is, amikor vannak ilyen görény közjegyzők, akik maguk is szarnak a törvényekre. Ezért az 53021/Ü/70122/2016/4 ügyszámú Végrehajtási lap kiállításakor a végrehajtáskérőnek nem volt érvényes követelése sem az elsődleges kötelezettel szemben, sem a másodlagos kötelezettel szemben sem.
  • Az OTP Faktoring Zrt. követelését – mint felszámolóbiztos, miután a törvény által előírt időn belül nem nyújtott be követelést – elutasítom és kijelenetem, hogy a UnitedIT Kft.nek nincs tartozása.
  • Ennek megfelelően nem lehet II. rendű adósról beszélni.
 • 07.21-én Zoltán Levente végrehajtó írásban értesített, hogy elindította ellenem egy végrehajtást 5 837 802 Ft összegben. És ettől kezdve az 50 eFt-os nyugdíjamból folyamatosan levonnak 17 eFt-ot.
 • 05.08-tól a bíróságokon kerestem az igazamat. A bíróság eredményesen védte a mi kutyánk kölykét és nem jutottam olyan szintre, hogy megvizsgálnák a patkány működését.

Tehát
Ez a patkány közjegyző úgy indított el egy 14 évvel ezelőtti követelés végrehajtását, hogy

   • a követelést soha senki nem ismerte el,
   • a követelés létezését soha senki semmilyen bizonyítékkal alá nem támasztotta,
   • a bíróságon perdöntő kérdésben bizonyíthatóan hazudott,
   • úgy indított végrehajtást a kezes ellen, hogy pontosan tudta, hogy a cég végelszámolás alatt van, de nem állapította meg, hogy az OTP Faktoring Zrt. nem nyújtott be követelést a végelszámolónak.

Az ügyet lezártam, mert tucatnyi beadvány és határozat után úgy ítélem meg, hogy minden tőlem telhetőt megtettem kérdés jogállami rendezése érdekében.

Miután az ellenem elkövetett támadás büntetlenül nem maradhat, a természettől kapott jogom alapján dr. Hűvös Ferenc Róbert közjegyzőt 20 (azaz húsz) korbácsütésre ítéltem.

 

Budapest,2019. 12. 08.

 

 

 

___________________________________

Kupán Károly
     kezes