MNB-PSZAF Panasz és kivizsgálási kérelem

Panasz és kivizsgálási kérelem

Bejelentő:
Kupán Károly

A panaszolt pénzügyi szolgáltatók nevei:
MKB Bank
Garancia Biztosító Zrt.
Hűvös Ferenc Közjegyző
     6720 Szeged Klauzál tér 5. I/2.
Zoltán Levente végrehajtó
     Budapest IV. kerület, Kemény Gusztáv utca 6. I. 3.
OTP Faktoring Zrt.
     1066 Budapest, Mozsár utca 8.

 

Összefoglalás

Az OTP Faktoring Zrt. úgy indított 6 000 000 Ft értékben végrehajtást a cég kezese ellen, hogy egyáltalán nem létezik követelés.
Az MKB Bank megtagadta a számlakimutatás és a szerződések kiadását.
A Hitelgarancia jogszerűtlenül fizette ki a bankot.
A közjegyző a bíróságon hazudott.
A végrehajtó a bíróságon hazudott.
Az OTP Faktoring megtagadta a követelés bizonyítását.
Az igazságszolgáltatás pedig működésképtelen.

Tizenöt év alatt, négy bíróságot megjárva sem sikerült elérnem, hogy az OTP Faktoring bizonyítsa a követelés létezését vagy a bíróságok kötelezzék a szereplőket a dokumentumok átadására. Ezek között: a számlakivonatot, amire a követelést alapozzák, a szerződéseket, amely alapján megállapítható a jogszerűtlenség, a kamatszámítás képleteit és a követelés benyújtását igazoló dokumentumot.

Megállapítottam, hogy jogállami eszközökkel ma, Magyarországon az információhoz való alkotmányos jogom nem elegendő a legelemibb adatok megszerzéséhez és alapjában jogszerűtlen eljárások leállítására.

Mindezekért a természet adta jogom alapján a létezésem elleni támadás miatt szereplőket megkorbácsolásra ítélem. A szereplőknek joguk van visszafizetni a letiltásokat, az OTP Faktoring legfőbb vezetőjének pedig felmondással elhatárolódni a történtektől. Amennyiben ez nem történik meg és egyetlen fillér veszteségem lesz, valamint az internetközösség legalább 500 tagja ítéletemmel egyetért, akkor az ítéletet végrehajtom.

A folyamat elindult, a publikálás helye Civilszamvevoszek.hu

 

Kérelem

Kérem annak megállapítását, hogyan fordulhat elő ilyen eset
Kérem az alábbi dokumentumok kiadatását:

 • Annak bizonyítása, hogy az elsőrendű adós (UnitedIT Kft.) végelszámolójának, a végelszámolás közzétételét követő 40 (ill. az ezt követő 180) napon belül az OTP Faktoring Zrt. benyújtotta a követelését.
  A végelszámolás a Magyar Közlönyben 2013.03.28-án, a 14. számba a 677717-18 számon jelent meg.
  A végelszámoló Kupán Károly volt. Nekem ilyen követelést nem jelentettek be, tehát mint végelszámoló úgy zártam, hogy a céggel szemben ilyen követelés nem volt. Nincs miről beszélni.
 • A UnitedIt Kft. MKB banknál vezetett számlájának költségnem-dátum-összeg szerkezetű számla kivonat átadása.
  14 év nem volt elegendő, hogy az MKB bankból vagy a Hitelgaranciából vagy az OTP Faktoringból megszerezzek a kivonatot. Miről beszélünk? 
 • Az MKB által alkalmazott kamatszámolás képletének megadása.
  Ezek a barom jogászok egyszerűen nem értik, hogy az hogy 26% az nem egy követelt összeg. Ez azért fontos kérdés, mert semmilyen általánosan elfogadott kamatszámítási képlettel nem jön ki a bankok által megadott összeg.
 • Az MKB bank és a Hitelgarancia Biztosító Zrt. közötti szerződések átadása.
  Kulcskérdés, hogy mit tartalmaz ez a szerződés. A birtokomban lévő szerződés szerint a Hitelgarancia Biztosító vitathatatlanul jogszerűtlenül fizette ki az MKB bank által bejelentett követelést.
 • Annak bizonyítása, hogy az MKB – szerződésnek megfelelően járt el és  sikertelenül kezdeményezte az elsődleges adós OTP-nél vezetett számlájának a letiltását.
  A cég tudna róla, hogy érkezett ilyen lehívás. Én mint felszámoló ennek nem találtam nyomát. Tehát a Hitelgarancia szerződést szegett amikor fizetett. Az MKB banknak vissza kell fizetnie a felvett összeget.
 • Adja át a Hitelgarancia Zrt. és a UnitedIT Kft. közötti szerződést.
  Hihetetlennek tűnik, hogy a cégnek nincs ilyen szerződése. Minden bizonnyal nem adták át a szerződéskötésnél. Az átvett dokumentumok ellenőrzésére az átvételkor nincs mód. Tudatosan így van kialakítva a rendszer.
 • Adja át a Hitelgarancia Rt. és az OTP Faktoring Zrt. közötti szerződést.
  Tisztázni kell a jogfolytonosság részleteit. Ez minden bizonnyal ez szerződéses elem. Enélkül nem fogadható el, hogy az OTP Faktoringnak joga van eljárni. Egy fecni nem elegendő ennek igazolására.
 • Mutassa be azt a képletet, amellyel az alperes a 4 599 236 Ft. kamatot kiszámolta.
  Ismét egy kamatszámítási feladat, Miért ennyi és ez hogy jött ki a megadott százalékból Azt kell megérteni, hogy a szerződés nem összeget, hanem százalékot rögzít. Tehát az összeg követelése, akkor elfogadható, ha tisztázzuk, hogy az százalék átszámítása megfelel-e szerződéses feltételeknek. Ha a szerződés nem tartalmazza a forintosítási eljárást, akkor a szerződés érvénytelen.
 • Mutassa be azt a törvényt, amely alapján egy megtagadott követelés esetén 10 évet várhatott a végrehajtás elindításával.
  Azt kell tisztázni, hogy ez az aljas eljárás jogszerű-e. Ha igen, akkor azonnal kezdeményezni kell a megváltoztatást. A kérdés azért is érdekes, mert bizonyíthatóan elzárkóztam minden kifizetéstől.
 • Mutasson be legalább egy olyan iratot, ahol az elsődleges adós elismerte a követelést.
  Nekem mint kezesnek látnom kell, hogy az elsődleges adós elismert-e bármilyen követelést. Ha nem, akkor első lépésbe az elsődleges adóssal tisztázzák, hogy létezik-e követelés.
 • Mutasson be legalább egy olyan iratot, ahol a kezes elismerte a követelést.
  Ilyen nincs. Sohasem ismertem el követelést. Ha tényleg van akkor hamisítvány, tehát látnom kell.
 • A végrehajtás minden tételére mutassa be azt a bizonylatot vagy jogszabályi hátteret, amely alapján jogosnak lehet tekinteni.
  Egészen elképesztő dolgokat tüntetnek fel követelésként. Szükséges látnom, hogy ezek valóban törvényszerűen keletkező járulékos követelésék vagy csak hülyének nézik a Magyar állampolgárokat.

Budapest, 2020. 03. 10.

Kupán Károly
Kezes
Ügyfélkapun keresztüli beadás