2. Az ügy, amely a korbácsoláshoz vezetett

A frankhitellel kapcsolatban az az általános álláspont, hogy – úgy kell nekik, minek vettek fel kölcsönt – olyan unintelligens, hogy foglalkozni kell vele. A magyarországi szégyenletesen alacsony ipari hatékonyság és az ebből fakadó lesújtó életszínvonal egyik kulcstényezője a tőkehiány. Az egyetlen kiút a hitel. Azt, hogy Magyarország felemelkedésének záloga a hitel már gróf Széchenyi István 1830-ban leírta a Hitel című munkájában. (Úgy látom kidobott idő és energia volt.)

A frankhitellel azonban nem az baj, hogy hitelt vettek fel az emberek, hanem az, hogy az nem hitel volt, hanem egy fondorlatos csalás. Jól mutatja a banki eljárás mechanizmusát az én esetem. Én ugyan nem vettem fel frankhitelt, de az eljárás pontosan ugyanaz.

 • 2004 nyarán – kérésünk nélkül – felkereste a cégünket egy brókercég, hogy ők ingyen megvizsgálják, mekkora összegű kedvezményes kamatozású Széchényi hitelt kaphatunk. Kifejezetten rábeszéltek minket. Talán ennek hatására is, de végül úgy döntött a cégünk, hogy az államilag támogatott Széchenyi hitel konstrukcióval felgyorsítjuk a fejlődésünket.
 • 2004. december 23-án a cég– egy fejlesztés finanszírozására – kötött az MKB bankkal egy államilag támogatott kamatozású Széchenyi Hitelkártya szerződést. A szerződést Obermayer Anna készítette. A szerződést az ügyvezető írta alá, én (Kupán Károly) kezes voltam.
 • Még a teljesen jelentéktelen (néhány százezer Ft) nagyságú tőketartozás mellett egy bankkivonat ellenőrzésekor rájöttem, hogy az állami támogatású, kedvezményes kamatozású konstrukció lényegesen drágább, mint bármelyik piaci hitel. Több mint másfélszerese.
 • Fontos a szerződéskötés körülményeinek rögzítése. Az erre a célra kialakított iroda olyan 6 négyzetméter volt, ebből a hölgy elfoglalt kb. 5-öt, az ügyfelek részére hozzávetőleg egy 40*50 cm szabad hely volt kialakítva. Ekkor a hölgy elkezdte elénk tenni a papírokat, mindig megmutatva, hogy hol kell aláírni. Ez az eljárás azt biztosítja, hogy egyetlen egy okmányt sem lehetett elolvasni, erre sem időt, sem helyet nem biztosítottak. Az ügyfél egyáltalán nem tudja, hogy mit ír alá. A szerződésben rögzített tájékoztatásból pedig egy szó sem hangzott el. (Ezt nehezen tűrtem így az aláíráskor a picsának be kellet hívni a biztonsági őröket.)
 • Egy ilyen tárgyalásról felállni sem könnyű, mert ekkor már – ilyen-olyan jogcímen – volt mindenféle ráfordítás.
 • Miután a hitelhez tartozó költség érthetetlenül magas volt, kértem egy részletes – jogcím, összeg, dátum típusú – folyószámla kimutatást, amit megtagadtak. Erre azért van szükség, mert vélhetőleg olyan papírokat is aláíratnak az ügyfelekkel, amit az ügyfél nem akar és elképzelhető, hogy nem a támogatott kamat magas, hanem valamilyen egyéb költséget számláz ki a bank, de ehhez tartozó szerződéselemet viszont nem adja át az ügyfélnek.
 • A szerződésben utalás sem volt arra, hogyan számolnak kamatot.
 • Állításom, hogy a bank tudatosan csalt. Ismét felkerestem Obermayer Annát és közöltem vele, hogy a szerződést azonnal fel kívánom bontani és egy sima piaci hitelre akarom áttenni. Közöltem továbbá azt is, hogy ügyfelek tudatos megtévesztése miatt perelni kívánom a bankot, a szerződés ugyanis – a bank eljárása következtében – nem a szándékom szerint került megkötésre.
 • Obermayer Anna álláspontja szerint a bank jogszerűen járt el, de erre semmilyen bizonyítékot, hivatalos tájékoztatást nem adott. Ennek ellenére elindította a Széchenyi Kártya szerződés átalakítását közönséges piaci
  szerződésre.
 • Obermayer Anna közölte, hogy mikor mehetünk be aláírni az új szerződést és azt is, hogy Ő biztosítja a kívánt időpontra közjegyzőt. Ekkor már kiismerve a taktikájukat kijelentettem, hogy ez így nem fog működni.  Ragaszkodom hozzá, hogy
  • a szerződéstervezetet aláírás előtti formában átadja nekem,
  • a szerződéstervezetet elviszem egy ügyvédhez és megkonzultálom vele,
  • előre jeleztem, hogy csak akkor fogom aláírni, ha a tervezet pontosan tartalmazza a kamatszámításának módját,
  • előre jeleztem, hogy csak akkor fogom aláírni, ha a szerződés tételesen tartalmazza, hogy a szerződében megjelölt költségeken kívül semmilyen más költséget nem számol fel a bank.

A hölgy ezeket a követeléseimet (külön-külön és együtt is) határozottan megtagadta.

Obermayer Annát elküldtem a büdös kurva anyjába és közöltem, hogy mindaddig, amíg nem történik meg az elszámolás és az új szerződés megkötéséhez szükséges követeléseimet nem teljesítik, felfüggesztem a hitel visszafizetését.
Nos, ennyi.
A bíróságoknál semmilyen eredményt nem értem el. Az ombudsman biztosított, hogy jogom van az információhoz.
Most tartunk ~8 000 000 Ft tartozásnál. Én meg a természettől kapott jogom alapján nyomorékra korbácsolom a szereplőket.

 

Kupán Károly
fizikus, mérnök, katonatiszt (százados)

Következik:
Megkorbácsolom a végrehajtókat –3.
Értsük meg a bíróság működését.

Az oldal letöltése: Az ügy, amely a korbácsoláshoz vezetett