A bizonyítás módja

A követelés bizonyításhoz legalább az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A követelés bejelentését igazoló dokumentumot. Ez igazolja, hogy az elsőrendű adós (UnitedIT Kft.) végelszámolójának, a végelszámolás közzétételét követő 40 (ill. az ezt követő 180) napon belül az OTP Faktoring Zrt. benyújtotta a követelését.
  A végelszámolónak ilyen követelést nem jelentettek be, tehát a végelszámolás úgy lett lezárva, hogy ilyen követelés nem is volt.
  Első lépésben tisztázni kell, hogy megfelel-e a valóságnak az az állítás, hogy nem jelentettek be követelést. Ez azért bonyolult, mert lobogtatnak egy 2011-ből kelt követelés bejegyzést, azonban a végelszámolás csak 2013. március 28-án lett közzétéve a Magyar Közlönyben és a végelszámoló személye is más.
  A tényfeltárási szakaszban tisztázandó kérdés, hogy ha a céggel szemben nem volt jogszerűen bejelentett követelés, akkor hogy lehet a kezessel szemben.
 • Az UnitedIt Kft. MKB banknál vezetett számlájának költségnem-dátum-összeg szerkezetű számlakivonat.
  Ez a kivonat azt bizonyítja, valóban volt hitelfelvétel és ehhez kapcsolódó pénzmozgás. A kezesnek meg kell győződnie arról, hogy valóban volt követelésre alapot adó forgalom, ez valóban az elsődleges adós tevékenységéhez kapcsolódott és valóban összhangban van a megkötött szerződéssel. Kulcsfontosságú dokumentum, ugyanis az elsődleges adós nem ismeri el a követelést. 
 • Az MKB által alkalmazott kamatszámolás képletet.
  A 21.17% az egy kamat, a végrehajtásban meg egy összeg szerepel. Tisztázni kell, hogy a szerződésben szereplő kamat valóban megfelel a végrehajtásban szereplő összegnek és ez összhangban van-e a szerződéssel. (Ez azért is fontos kérdés, mert semmilyen általánosan elfogadott kamatszámítási képlettel nem jön ki a bank által megadott összeg.)
  A tényfeltáró szakaszban kell tisztázni, hogy érvényes-e egy olyan szerződés, amely nem tartalmazza a követelt összeget számszerűen vagy a kamatszázalék összege mellett a hozzá tartozó kamatszámítási eljárást.  Az így felvetett összeg ugyanis tökéletesen legből-kapott. 
 • Az elsődleges adóst érintő MKB bank és a Hitelgarancia Biztosító Zrt. közötti szerződéseket.
  Kulcskérdés, hogy mit tartalmaz ez a szerződés. Egy a birtokomban lévő szerződés szerint a Hitelgarancia Biztosító vitathatatlanul jogszerűtlenül fizette ki az MKB bank által bejelentett követelést. 
 • A Hitelgarancia Zrt. és a UnitedIT Kft. közötti szerződés.
  A Hitelgarancia úgy fizette ki az MKB jogszerűtlen követelését, hogy erről csak utólag tájékoztatta az elsődleges adóst. Ráadásul a kifizetés két részletben történt és a második részlet kifizetését megelőzte egy ellentmondás. Hihetetlennek tűnik, hogy ezeket az eljárásokat nem szabályozta szerződés. 
 • Adják át az OPT Faktoring Zrt. kamatszámítási képletét, amellyel az OTP Faktoring a 4 599 236 Ft. kamatot kiszámolta.
  A szerződés egy kamatszázalékot tartalmaz, a követelés azonban egy összeget. A kezesnek joga leellenőrizni, hogy a követelt összeg megfelel-e a szerződésben rögzítetteteknek, mert a szerződés összeget nem tartalmaz. 
 • Mutasson be legalább egy olyan iratot, ahol az elsődleges adós elismerte a követelést.
  A kezesnek látnia kell, hogy az elsődleges adós elismerte-e a követelést.
 • A végrehajtás minden tételére mutassa be azt a bizonylatot vagy jogszabályi hátteret, amely alapján jogosnak lehet tekinteni.
  A végrehajtási lapon olyan – jelentős nagyságú – összegek szerepelnek, amelyek semmilyen dokumentummal nincsenek alátámasztva. Ezek légből-kapott összegek, amelynek jogossága bizonyítást igényel.

Ezek olyan alapvető dokumentumok, amelyek szükségességét vitatni sem érdemes. Az hogy a bíróság ezeket kiadását nem merte megítélni az azt mutatja, hogy pontosan tudják, hogy a jogászok részéről egy szervezett csalás folyik a társadalom ellen és nem mert példát statuálni.

Az OTP Faktoring részéről érthető az elzárkózás, hiszen a csalást ők realizálják, a bírók csak asszisztálnak hozzá.

De ez nem úszható meg. Az OTP Faktoring mindezekért felelős legfőbb vezetőjének élete végéig rojtos lesz a háta.
Módja lett volna ettől az aljasságtól elhatárolódni, de nem tette.

 

Változások:
A konfliktus úgy indult, hogy a végrehajtó megtagadta a végrehajtási lapon lévő költségek tételes magyarázatát és a bizonyító dokumentumok átadását.
Hogy-hogy nem, ezek a költségek valahogy rögtön eltűntek, csakhogy ne kelljen alátámasztani: