A bizonyítás módja

A követelés bizonyításhoz legalább az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Annak bizonyítása, hogy az elsőrendű adós (UnitedIT Kft.) végelszámolójának, a végelszámolás közzétételét követő 40 (ill. az ezt követő 180) napon belül az OTP Faktoring Zrt. benyújtotta a követelését.
  A végelszámolónak ilyen követelést nem jelentettek be, tehát a végelszámolás úgy lett lezárva, hogy ilyen követelés nem is volt. Ha a céggel szemben nincs követelés, akkor nincs miről beszélni.

 • A UnitedIt Kft. MKB banknál vezetett számlájának költségnem-dátum-összeg szerkezetű számla kivonat átadása.
  15 év nem volt elegendő, hogy az MKB bankbó, a Hitelgaranciából vagy az OTP Faktoring-ból megszerezzek a kivonatot. Ez lenne a követelés alapbizonylata, ahol a kezes meggyőződhet arról, hogy valóban volt olyan forgalom, ami követelést megalapozhatja.

 • Az MKB által alkalmazott kamatszámolás képletének megadása.
  Ezek a barom jogászok egyszerűen nem értik, hogy az hogy 21% az nem egy követelt összeg. Ez azért fontos kérdés, mert semmilyen általánosan elfogadott kamatszámítási képlettel nem jön ki a bankok által megadott összeg. Ez sokkal érdekesebb kérdés, mint elsőre gondolnánk. A szerződés ugyanis nem tartalmaz összeget, tehát a csak kamatszázalékot tartalmazó szerződés és így álláspontom szerint a szerződés a képlet nélkül érvénytelen.

 • Az MKB bank és a Hitelgarancia Biztosító Zrt. közötti szerződések átadása.
  Kulcskérdés, hogy mit tartalmaz ez a szerződés. Egy a birtokomban lévő szerződés szerint a Hitelgarancia Biztosító vitathatatlanul jogszerűtlenül fizette ki az MKB bank által bejelentett követelést. Nincs okom feltételezni, hogy a céggel nem ugyanezt a forma szerződést kötötték meg. Meggyőződésem, hogy ezt pontosan tudják a szereplők és ezért követnek el mindent, hogy az ügyfél ne kaphassa meg.

 • Annak bizonyítása, hogy az MKB – szerződésnek megfelelően járt el és  sikertelenül kezdeményezte az elsődleges adós OTP-nél vezetett számlájának a letiltását.
  A cég tudna róla, hogy érkezett ilyen lehívás. Tehát a Hitelgarancia szerződést szegett amikor fizetett. Az MKB banknak vissza kell fizetnie a felvett összeget.

 • Adja át a Hitelgarancia Zrt. és a UnitedIT Kft. közötti szerződést.
  Hihetetlennek tűnik, hogy a cégnek nincs ilyen szerződése. Minden bizonnyal nem adták át a szerződéskötésnél. Az átvett dokumentumok ellenőrzésére az átvételkor nincs mód. Tudatosan így van kialakítva a rendszer.

 • Adja át a Hitelgarancia Rt. és az OTP Faktoring Zrt. közötti szerződést.
  Tisztázni kell a jogfolytonosság részleteit. Ez minden bizonnyal szerződéses elem. Enélkül nem fogadható el, hogy az OTP Faktoringnak joga van eljárni. Egy fecni nem elegendő ennek igazolására.

 • Mutassa be azt a képletet, amellyel az alperes a 4 599 236 Ft. kamatot kiszámolta.
  Ismét egy kamatszámítási feladat, Miért ennyi és ez hogy jött ki a megadott százalékból Azt kell megérteni, hogy a szerződés nem összeget, hanem százalékot rögzít. Tehát az összeg követelése, akkor elfogadható, ha a szerződés tisztázza a kamatszámítás módját. Ha a szerződés nem tartalmazza a forintosítási eljárást, akkor a szerződés érvénytelen.

 • Mutassa be azt a törvényt, amely alapján egy megtagadott követelés esetén 10 évet várhatott a végrehajtás elindításával.
  Azt kell tisztázni, hogy ez az aljas eljárás jogszerű-e. Ha igen, akkor azonnal kezdeményezni kell a megváltoztatást.

 • Mutasson be legalább egy olyan iratot, ahol az elsődleges adós elismerte a követelést.
  Nekem mint kezesnek látnom kell, hogy az elsődleges adós elismert-e bármilyen követelést. Ha nem, akkor első lépésbe az elsődleges adóssal tisztázzák, hogy létezik-e követelés.

 •  Mutasson be legalább egy olyan iratot, ahol a kezes elismerte a követelést.
  Ilyen nincs. Sohasem ismertem el követelést. Ha tényleg van akkor hamisítvány, tehát látnom kell.

 • A végrehajtás minden tételére mutassa be azt a bizonylatot vagy jogszabályi hátteret, amely alapján jogosnak lehet tekinteni.
  Egészen elképesztő dolgokat tüntetnek fel követelésként. Szükséges látnom, hogy ezek valóban törvényszerűen keletkező járulékos követelésék vagy csak hülyének nézik a Magyar állampolgárokat.

Ezek olyan alapvető dokumentumok, amelyek szükségességét vitatni sem érdemes. Az hogy a bíróság ezeket kiadását nem merte megítélni az azt mutatja, hogy pontosan tudják, hogy a jogászok részéről egy szervezett csalás folyik a társadalom ellen és nem mert példát statuálni.

Az OTP Faktoring részéről érthető az elzárkózás, hiszen a csalást ők realizálják, a bírók csak asszisztálnak hozzá.

De ez nem úszható meg. Az OTP Faktoring mindezekért felelős legfőbb vezetőjének élete végéig rojtos lesz a háta.
Módja lett volna ettől az aljasságtól elhatárolódni, de nem tette.