A magyarországi nyugdíjtörvény aljassága

Az ügy úgy kezdődött, hogy egy munkatársam nyugdíjba ment és szolgálati éveinek egy részét nem ismerték el. A hiányzó időszakról – mint a cég akkori ügyvezetője – aláírásommal és a cégpecséttel ellátott igazolást adtam ki, miután a törvény explicit módon tartalmazza az „egyéb hitelt érdemlő bizonyítás” lehetőségét is.

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság az igazolásomat nem tekintette hitelt érdemlőnek. Az ügy bíróságra került, ahol nyertem.

Egyszerűen kihozott a sodromból, hogy egy olyan intézmény, amely elhagyta azt a dokumentumot, ami az állampolgároknak egy ledolgozott élet utáni megélhetését biztosítja, nem tekinti hitelesnek a cégek ügyvezetőjének a nyilatkozatát, holott a munkavállalónak legtöbbször ez az egyetlen bizonyítási lehetősége.

Hogy a fenti állítást bizonyítsam 2013.07.22-én elindítottam a nyugdíjazásomat. Sajnálatos módon a munkakönyvemen kívül (aminek megőrzése az állampolgár feladata volt), semmilyen más szolgálati időt bizonyító iratot nem találtam meg.

Pech.

A nyugdíjigazgatóság a benyújtott munkakönyv, a „saját és egyéb szervek” nyilvántartása alapján megállapított 26 év és 229 nap szolgálati időt és 50 385 Ft nyugdíjat.
Természetesen azonnal fellebbeztem.

Hatalmas szerencsémre (: megtaláltam az összes eredeti, átvételi pecséttel ellátott bevallást, így a bizonyítékok hatására a szolgálati időt kénytelenek voltak 35 év és 18 napra módosítaniuk.

Ezzel bizonyítottnak ítélem, hogy a magyar állam hanyagsága és gondatlansága következtében elvesztek az állampolgárok egy részének munkaügyi adatai.  Annak ellenére, hogy mindezért kizárólag az állam a felelős, a hatalom kifejezetten rosszindulatúan és agresszíven támad a kiszolgáltatott helyzetben lévő nyugdíjasokra.

De a törvényhozás és a Nyugdíj Igazgatóság jobban teljesít.
Az ONYF-055/03722-28/2013 sz. határozat egyben megállapítja, hogy a 35 év 18 nap szolgálati időhöz mindössze 49 977 Ft nyugdíj tartozik, úgyhogy visszamenőleg is fizessem vissza a havi 400 Ft-ot.

Tehát az érvényben lévő magyar törvények szerint, ha 9 évvel többet dolgozol és fizetsz nyugdíj-járulékot, akkor 400 Ft-al kevesebb nyugdíj jár, mintha egyáltalán nem dolgoztál volna.

A határozat 12 oldalon keresztül magyarázza, hogy ez az eljárás miért törvényes és igazságos.

Most már csak egy kérdést kell tisztázni: hülyéket vagy gazembereket küldtünk-e a parlamentbe.
De ne legyünk igazságtalanok, mi választottuk őket, pont azt kapjuk, amit érdemlünk.

Fel kell hívnom a figyelmét, hogy pontosan azzal a képlettel számolták az én nyugdíjamat, mint az Önét, csak én nem vagyok egy birka.

 A most induló nemzedék helyzete azonban sokkal súlyosabb

A régi alkotmányban a XXXI. 70/E.§ (1-2) szerint
„(1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. 

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.”

Ez az alkotmány félreérthetetlenül deklarálta a nyugdíjhoz való alkotmányos jogot és kiemelte a biztosítási viszonyt.

Az új alkotmány XIX. cikke ezt így módosította:
„(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Vegyük észre, hogy ez az alkotmány EGY TÖRVÉNYRE hivatkozik! Tehát nem az alkotmány garantálja a jogokat, hanem egy bármikor megváltoztatható törvény.

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.”

Az új alkotmányban az öregség és a társadalombiztosítás szó elő sem fordul. Az öregségi nyugdíj nem alkotmányos jog (!!!), és nem biztosítási jogviszony keretében jár. Ugyanakkor az adószerű nyugdíjjárulék fizetése kötelesség.

Sőt.

„(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja”

Ez az alkotmány még azt is lehetővé teszi, hogy a hatalmon lévő politikusok kimondhassák: Te nem voltál elég hasznos, hiába fizettél egy életen keresztül, dögölj meg, vagy te jó párttag voltál, te többet érdemelsz.

„(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.”

Fiatal barátom nézd meg még egyszer a régi alkotmányt: …… joguk van …….öregség  …… esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra…… „

És a mostanit:

……. az időskori megélhetés biztosítását …… állami nyugdíjrendszer fenntartásával ……. segíti elő.

Azaz csak elősegíti. Vedd észre, hogy a rendszer az nem pénz és nem ellátás. A rendszer egy hardverből, szoftverből, orgverből, törvényekből, humán erőforrásból és eszközökből álló komplexum, amely alkalmas arra, hogy levonja fizetésedből az adószerűen előírt nyugdíjjárulékot.
Ide ennyi van leírva és nem több.

Tehát a most induló generációk számára az elfogadható nyugdíjas léthez két út vezet:
– az egyik a nyugdíjcélú felhalmozás,
– a másik az M1-es autópálya.