A számlakimutatás és szerzés kiadásának megtagadása

Azt kell világosan megérteni, hogy az itt bemutatott eljárást százezrekkel követték és követik el, mégpedig büntetlenül. Fel kell tételeznünk, hogy ezek az eljárások közönséges megtévesztésen, fondorlatos csaláson, a joggal és hatalommal való visszaélésen alapulnak.
A történés:


 • Az állami, kedvezményes kamatozású még a teljesen jelentéktelen (néhány százezer) nagyságú tőketartozás mellett egy bankkivonat ellenőrzésekor rájöttem, hogy az állami támogatású, kedvezményes kamatozású konstrukció lényegesen drágább, mint bármelyik piaci hitel. Több mint másfélszerese.

 • Fontos a szerződéskötés körülményeinek rögzítése. Az erre a célra kialakított iroda olyan 6 négyzetméter, ebből a hölgy elfoglalt kb. 5-öt, az ügyfelek részére hozzávetőleg egy 40*50 cm szabad hely volt kialakítva. Ekkor a hölgy elkezdte elénk tenni a papírokat, mindig megmutatva, hogy hol kell aláírni. Ez az eljárás azt biztosítja, hogy egyetlen egy okmányt sem lehetett elolvasni, erre sem időt, sem helyet nem biztosítottak. Az ügyfél egyáltalán nem tudja, hogy mit ír alá. A szerződésben rögzített tájékoztatásból pedig egy szó sem hangzott el. (Ezt nehezen tűrtem az aláíráskor be kellet hívniuk a biztonsági őröket.)

 • Egy ilyen tárgyalásról felállni sem könnyű, mert ekkor már – ilyen-olyan jogcímen – nagy volt a ráfordítás.

 • Miután a hitelhez tartozó költség érthetetlenül magas volt, kértem egy részletes – jogcím, összeg, dátum típusú – folyószámla kimutatást, amit megtagadtak. Erre azért van szükség, mert vélhetőleg olyan papírokat is aláíratnak az ügyfelekkel, amit az ügyfél nem akar és elképzelhető, hogy nem a támogatott kamat magas, hanem valamilyen egyéb költséget számláz ki a bank, de ehhez tartozó szerződéselemet viszont nem adja át az ügyfélnek.

 • Állításom, hogy a bank tudatosan csal.

 • Ismét felkerestem a bankot (Obermayer Annát) és közöltem vele, hogy a szerződést azonnal fel kívánom bontani és egy sima piaci hitelre akarom áttenni. Közöltem továbbá azt is, hogy ügyfelek tudatos megtévesztése miatt perelni kívánom a bankot, a szerződés ugyanis – a bank eljárása következtében – nem a szándékom szerint került megkötésre. Obermayer Anna álláspontja szerint a bank jogszerűen járt el, de erre semmilyen bizonyítékot, hivatalos tájékoztatást nem adott. Ennek ellenére elindította a Széchenyi Kártya szerződés átalakítását közönséges piaci szerződésre. Azaz tudomásul vette a szerződés felbontását.

 • Obermayer Anna közölte, hogy mikor mehetünk be aláírni az új szerződést és azt is, hogy Ő biztosítja a kívánt időpontra közjegyzőt.

 • Ekkor már kiismerve a taktikájukat kijelentettem, hogy ez így nem fog működni.
  Ragaszkodom hozzá, hogy
  1. a szerződéstervezetet aláírás előtti formában átadja nekem,
  2. a szerződéstervezetet elviszem egy ügyvédhez és megkonzultálom vele,
  3. előre jeleztem, hogy csak akkor fogom aláírni, ha a tervezet pontosan tartalmazza a kamatszámításának módját,
  4. előre jeleztem, hogy csak akkor fogom aláírni, ha a szerződés tételesen tartalmazza, hogy a szerződében megjelölt költségeken kívül semmilyen más költséget nem számol fel a bank.

 • A hölgy ezeket a követeléseimet (külön-külön és együtt is) határozottan megtagadta.

 • Álláspontom szerint ezen a ponton megszegték az információhoz való jogomat és ez az Obermayer Anna megpróbált megzsarolni, belekényszerítve egy általam nem áttanulmányozott szerződésbe. Obermayer Annát elküldtem a büdös kurva anyjába és közöltem, hogy mindaddig, amíg nem történik meg az elszámolás és az új szerződés megkötéséhez szükséges követeléseimet nem teljesítik, felfüggesztem a hitel visszafizetését.

Az eljárással alapjogomat sértették. Ennek oka, hogy bejelentettem, hogy a dokumentumok birtokában be fogom perelni a bankot.

A bank azért tagadhatta meg a követelésemet, mert pontosan tudta, hogy a bíróságok alkalmatlanok a feladatuk elvégzésére.

 

Ott tartunk, hogy egy bank megtagadja a számlaforgalmi kimutatás,- és mindkét részről aláírt szerződés és szerződéselemek kiadását.