A UnitedIT kényszer-végelszámolása II. menet

A UnitedIT Informatikai Kft. az ellene indított törvényességi felügyeleti eljárás keretében 2011. április 5-én kényszer-végelszámolás alá került. A végzés 2011.05.03-án jogerőre emelkedett (Cgt.01-11-005207/2. ill. Cgt.01-11-005207/8.).

A kényszer-végelszámolás oka: a cégbíróság álláspontja szerint a UnitedIT Informatikai és Tanácsadó Kft. nem tett eleget a beszámoló közzétételének.

Álláspontom szerint viszont ennek az oka a milliárdos közköltségen fejlesztett és üzemeltetett rendszer ostoba szoftverhibája volt. A cég pedig minden tőle elvárhatót megtett.

Az én álláspontom egyszerű és világos volt:

  • ha egy programot letöltök a NAV honlapjáról,
  • ha sikeresen telepítettem,
  • ha kitöltöttem,
  • ha kiírja, hogy a kitöltés hibátlan,
  • ha befizettem a közzétételi díjat,
  • ha rendszer a dokumentumot befogadta,

AKKOR NEKEM NINCS MÁR SEMMI TOVÁBBI DOLGOM VELE, A FELADATANAK ELEGET TETTEM.
Nos, tőlem ennyi várható el.

Miután ebben a kérdésben rohadtul nem értettünk egyet elindították a kényszer végelszámolást.

A döntés ellen – miután időközben az jogerőre emelkedett – az ítélőtáblához fellebbeztem.

A vita végén a Fővárosi Ítélőtábla a 14.Cgtf.45.396/2011/2. végzésében a UnitedIT Informatikai és Tanácsadó Kft. működését helyreállította és utasította a hatóságokat az eredeti állapot helyreállítására.

A végelszámolás törlése 2012.01.04-én megtörtént, de a céget továbbra is mint felszámolása alatti cégként tartotta nyilván minden magyar és európai cégnyilvántartás.

Ennek az volt az oka, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  (KIM) nem tette közzé a végelszámolás megszüntetését.

Ez egyszerűen elképesztő. A KIM nagyívben szart a bírósági ítéletre. Nem tudni, hogy ezt hanyagságból, hozzá nem értésből vagy mi a fészkes fene miatt csinálta.

Tehát megismétlem:
Az Igazságügyi Minisztérium nem hajtotta végre a bíróság döntését.
Ennyit a magyar igazságszolgáltatásról.

Jelentős összegű kartérítési pert indítottam a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ellen közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése címen.

A pert első fokon 22p24.118/2013/3 végzéssel – tartalmi és formai okokra hivatkozva, tárgyalás nélkül elvesztettem és 104 eFt perköltséget ítéltek meg ellenem. A beadványomat a bíróság olyan okokkal utasította vissza hiánypótlásra, amelyet nem tudtam összeegyeztetni az állampolgári méltósággal.

Fellebbezésemet követően az ítélőtábla azonban a 9.Pkf.25.122/2014/3. számú végzésével helyt adott a kifogásaimnak és 2014 május  20-án visszautalta első fokra az eljárást.

Az első fok a 22.P2.010/2014/4. 2014 július 16-án kelt végzésében tájékoztatott, hogy a kártérítési per a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megszűnése miatt félbeszakadt. Nincs alperes.

Ügyes, nagyon ügyes.