A végrehajtó hazudott

Zoltán Levente végrehajtó – ez az ócska másodosztályú ember – az ellene indított személyességi jogi perben tételesen azt írta, hogy valótlanságot állítok.

A bíróság munkáját és e görény hozzáállását jól mutatja a következő személyességi jogi per.

 • A végrehajtó letiltást küldött egy nemlétező munkahelyemre, azaz illetéktelen harmadik félnek kiadta az adataimat és tájékoztatta egy olyan ellenem folyó eljárásról, amely alkalmas arra, hogy rossz híremet keltsék. Felhívom a figyelmet arra, hogy ez nem egy tyúklopási per és nem tűröm, hogy ennek a látszatát keltsék.

 • A IV. és XV. Kerületi bíróságra benyújtott beadványomban azt kértem, hogy a bíróság kötelezze ezt a Görényt egy helyreigazítás kiküldésére, éspedig erre:

„Alulírott Dr. Zoltán Levente független bírósági végrehajtó, mint a végrehajtói irodám munkájáért felelős vezető, ügyvéd létemre képtelennek bizonyultam egy munkaviszony megállapítására, ill. annak ellenőrzésére, ezért a Tisztelt címzett számára jogszerűtlenül küldtük ki a LETILTÁSI értesítőt.
Szar-szemét munkánkért elnézését kérem.”


 • Kértem továbbá, hogy küldessék ki vele a 12 év óta folyamatosan vezetett esetleírást. Ezt azért tartottam szükségesnek, hogy látni lehessen, hogy azért itt nem egy csirketolvaj ellen indítottak végrehajtást.

 • A bíróság a fenti „SZÓRÓL SZÓRA IDÉZETT ÉS BEADVÁNYBAN PER TÁRGYAKÉNT RÖGZÍTETT” szöveget a végrehajtási kifogásnak értelmezte és elutasította. Kiemelve, hogy hivatkozhatok akár természeti csapásra is.  Ez komoly!

 • Fellebbeztem:

„Ismét az a benyomásom, hogy a hülyék gyülekezetével levelezem.

Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a beadványomat a bíróságra küldtem, van felperes és alperes megnevezve és sehol sem szerepel az, hogy VÉGREHAJTÁSI KIFOGÁS!

Honnan a mélabús francból vették, hogy ez egy végrehajtási kifogás. Önöknek lehetőségük van kiegészítést vagy pontosítást kérni. Nem tették, hanem ostoba, unintelligens határozatot hoztak.”


 • Erre egy hiánypótlásban arra kértek, hogy határozzam meg, hogy mennyiben és milyen okból kérem a határozatuk megváltoztatását.

Meghatároztam:
„az okból, hogy Kegyed a szövegértelmezésben megrekedt az általános iskola 5. osztályának a szintjén és a személyességi joghoz kapcsolódó sérelmemet végrehajtási kifogásnak értelmezte.”


 • A fenti meghatározásomra az ügy a Fővárosi Törvényszékre került, ahol helyben hagyták az első fok döntését. Tehát a törvényszék szerint helyesen állapította meg a IV és XV. Kerületi bíróság, hogy a fenti szöveget tartalmazó per tárgya egy végrehajtási kifogás.

 • Megítélésem szerint a bíróság és a törvényszék is mindent megtett, hogy kimosdassák a mi kutyánk kölykét, ezért dicséret illeti őket harcos kiállásukért.

  Bírók: Demus Márta és Piegler Eszter Hajnal.
  Már csak egy kérdés maradt: ezek hülyék vagy gazemberek.

 • Ez azonban számomra kevés volt így a közvetlenül a Fővárosi Törvényszéknek címzett újabb beadvány okán az FT. mégiscsak tárgyalta az ügyet.

 • Zoltán Levente írásos kifogást nyújtott be. A beadványra adott és a bíróságra benyújtott írásos kifogásában ez a Görény egyszerűen letagadta, hogy kiküldte a letiltás egy harmadik személynek és azt mondta, hogy én valótlanságot állítok. Ezt két tanú: Bódi Bolglárka és Szántó Melinda aláírásával is igazolta. (Ez a két hülye picsa ezért nem felelős, mert ők csak azt tanúsítják, hogy Zoltán Levente saját-kezűleg írta alá a kifogását.)

 • Erre elküldtem a bíróságnak a Görény által a 3. személynek címzett és a végrehajtói iroda által postázott, már nálam lévő példányt.

 • A bíróság elutasította Zoltán Levente állítását és tárgyalta az ügyet.

 • A tárgyaláson az ügyvédje azt állította, hogy nem Zoltán Levente küldte ki a letiltást.

 • Erre bemutattam a bíróságnak a letiltási dokumentumon található aláírását, ill. névre szóló hiteles pecsétjét.

 • Mire az ügyvéd azt állította, hogy nem Zoltán Levente a felelős a kiment anyagért, mert a munkatársa küldte ki. Ezt nem is minősítem.

 • A bíróság az összes védekezési kísérletét leseperte, mert az általam bemutatott okmányokon Zoltán Levente aláírást helyettesítő Személyes bélyegzője van.

Kijelentem, hogy mind a Görény, mind az ügyvédje, dr. Nagy Krisztina ügyvéd, jogász létükre pofátlanul hazudtak a bíróság előtt.