Egyáltalán nem létezik követelés

A szóban forgó végrehajtás a kezes ellen folyik.
Nyilvánvalóan, csak akkor lehet jogszerű egy kezes elleni végrehajtást elrendelni, ha az elsőrendű adóssal (hitelfelvevővel) szemben van valamilyen követelés.
A hitelfelvevő jelen esetben egy cég. Arra viszont nincs számlaforgalmi bizonylattal igazolt bizonyíték, hogy egyáltalán lenne követés és az miből származna.
A végrehajtás úgy indult meg, hogy a kezes felé senki nem igazolta, hogy a céggel szemben bárkinek lenne követelése. 

Ez a cég azonban a jóval a végrehajtási eljárás elkezdése előtt végelszámolásra került. A végelszámolási törvény egyértelműen kimondja, minden – a céggel szembeni követelést – a végelszámolás Magyar Közlönyben való megjelenést követően 40 napon belül be kell jelenteni, de létezik egy 180 napos pótlási határidő is.
Ilyen bejelentés az OTP Faktoring Zrt. részéről sem 40 napon belül, sem ezt követő 180 napon belül nem történt.

Ennek megfelelően úgy történt meg a cég végelszámolásának a lezárása, hogy a céggel szemben semmilyen követelés nincs.
Miután a céggel szemben követelés nincs, ezért s végrehajtás sem a céggel, sem a kezessel szemben nem indítható.

Az OTP Faktoring Zrt-nek lehetősége lett volna követelést bejelenteni, ekkor a végelszámoló felé igazolnia kellett volna a követelés létezését és a végelszámolónak joga és kötelezettsége, annak eldöntése, hogy megalapozott a követelés vagy sem.

Az OTP faktoring nem élt a bejelentés lehetőségével!

Az OTP Faktoring Zrt-t – mint kezes – írásban felszólítottam, hogy mutassa be a követelésének a bejelentését igazoló dokumentumot. Ilyen igazolást nem mutatott be, de elküldött 2011.07.29-re datált térti-vevény másolatot, egy Advocat nevű felszámoló cégnek címezve. 
Ismételten felszólítottam, hogy pótolják a mulasztást, erre ez a két vadbarom – dr. Mikó Katalin és Gábos Tímea – ismételten elküldte ugyanazt az anyagot. Ennek a két hülye picsának nyilván meghaladja az értelmi képességét az az egyszerű  tény, hogy a végelszámolás a Magyar Közlönyben 2013.03.28-án, a 14. számba a 677717-18 számon jelent meg.
A két ostoba libának olyan bejelentési bizonylatot kell küldeni , ami ehhez a dátumhoz képest 40 napon belül lett postára adva.

Ilyen viszont nincs.
A végelszámolás befejeződött a céghez nincs követelés bejegyezve.

Ezt követően két gyengeelméjű hülye dr. Kovács Kornél és dr. Hencz Balázs még kétszer elküldték ugyanazt az anyagot. Nem tudom, hogy ez két legalább közepesen debil barom tud-e egyáltalán olvasni, de ezt a papírt a kurva anyjuknak kell elküldeniük.

Nekem olyant küldj te jogásznak álcázott szellemi csökevény, amin a dátum 2013.03.28-at követő negyven napon belüli.
Tudsz követni, marhája?

Tehát az OTP Faktoring Zrt-nek nem volt követelése a cég felé, így egy kezes felé sem lehet.

Ezek – az állampolgárokat fosztogató – mocskos gazemberek szarnak a magyar törvényekre.
Ezért pedig a cég felső vezetői a felelősek.