Felszólítás

Zoltán Levente végrehajtó!

 Az ön által kezdeményezett végrehajtás (024.V.0581/2016/10) ellen jogállami eszközökön alapuló eljárásomat befejeztem. A 14 éve folyó ügyben soha senki nem bizonyította, hogy az elsődleges adóssal szemben valakinek lenne követelése, az OTP Faktoring Zrt. be sem jelentett ilyen követelést és az elsődleges adós sem ismert el ilyent. Maga pedig elindított egy végrehajtást a kezes ellen. Ezért és azért, mert

  • maga a bíróság előtt, pofátlan hazudozással megrágalmazott, amivel megsértett becsületemben,
  • hanyag-szemét munkájával vitánkba bevont olyan harmadik személyt, akivel semmilyen jogviszonyban nem vagyok,
  • megtagadta a kötelezően nyújtandó tájékoztatást,
  • végrehajtást jegyzett be egy tulajdonomat nem képező ingatlanra,
  • eljárásával megpróbált tönkre tenni és nyomorba taszítani,

a természettől kapott jogom alapján magára 10 korbácsütést mérek, amelyet ha egyetlen forint vesztességem is van, az internet közösség 500-dik tagjának egyetértő véleménye után azonnal végre is hajtok.

A végrehajtáshoz szükséges apparátus létrehozását megkezdtem. Nincs sok ideje.

Felszólítom, hogy nyilatkozzon, kinek a dolga – a maga által bejegyzett – bizonyíthatóan tulajdonomat nem képező ingatlanra kivetett végrehajtást visszavonni.

Magának 15 nap áll rendelkezésre, hogy forint pontossággal megadja, hogy intézkedése következtében mekkora kárt okozott, mikor, milyen jogcmen, mit vonatott le 50 eFt-os nyugdíjamból.

Ugyancsak ez a 15 nap áll rendelkezésére a teljes összeg visszafizetésére, amellyel a káromat csökkentheti.

Amennyiben az elszámolást megtagadja, azonnal 15-re elemelem a korbácsütések számát (bírósághoz nem fordulok, mert megállapítottam, hogy ez nem igazságszolgáltatás, hanem egy rakás szar).

 

Kupán Károly
Kezes
Kapják: Zoltán Levente elektronikus és ajánlott levélben, mbvk@mbvk.hu

 

Az elszámolást megtagadta ezért a büntetést 15 korbácsütésre emeltem.
Kupán Károly