Jogszerűtlen kifizetés

A szerződéshez tartozott egy kezességet vállaló hitelgarancia is. Az MKB bank ahelyett, hogy átadta volna a számlaforgalom kimutatást, a mindkét részről aláírt szerződéselemeket és az aláírandó új szerződést lehívta a hitelbiztosítási fedezetet.

 • Itt megjegyzem, nincs a birtokomban olyan szerződés, amely a bank és Hitelgarancia biztosító között köttetett. A garanciabiztosítónak megírtam, hogy a követelést nem ismerem el, és igazolják a követelés összegszerűségét és jogszerűségét. Felhívtam a figyelmüket, hogy csak saját kockázatukra fizethetik ki a bank dokumentumokkal alá nem támasztott követelését.
  És ennek oka van.

  14 év után (a per előkészítése kapcsán) hozzájutottam egy bank és a Hitelgarancia közötti szerződéshez.
  Ebből tisztán látszik, hogy korábban miért nem jutottam hozzá.

  A szerződés ugyanis tételesen tartalmazza, hogy „ha a biztosítékokat a Bank” nem kötötte le, vagy ha a lekötött biztosítékokból – Banknak felróható ok miatt – a követelés nem elégíthető ki.” Az adós és a MKB bank közötti szerződés 10.1. pontja szerint a bankbak joga van a Karádi Informatika Kft. OTP-nél vezetett bankszámláját bármikor megterhelni (III. melléklet). A Bank azonban úgy hívta le követelést, hogy kísérletet sem tett az 1997 óta folyamatosan működő, pénzeszközzel és vagyonnal rendelkező cég bankszámlájának a megterhelésére. Továbbá az egész ügy azért pattant ki, mert a bank megtagadta a folyószámlakimutatás kiadását, azaz szó sincs fizetésképtelenségről.

  Azaz a bank kísérletet sem tett a fedezet érvényesítésére, tehát a lehívás és a Hitelgarancia Zrt. teljesítése jogszerűtlen volt.

 • Azért járnak el így ezek a szar-szemét emberek, mert büntetlenül megtehetik.

 • A Garanciabiztosító tiltakozásom ellenére nem ellenőrzött és kifizetett egy olyan követelést, amelyet nem ismerek el.

 • Alapos a gyanúm, hogy a Hitelgarancia Rt. jogszerűtlenül járt el, így a mindenkori vezérigazgatójának és a kifizetéshez tartozó dokumentumok aláíróinak személyes felelőssége van a történtekben.

 • Itt jöttek elő a következő érdekes kérdések. Ki fizette a biztosítást? Hogy lehetséges, hogy nekem nincs szerződésem a garanciabiztosítóval?

A Hitelgarancia Rt. nem a szerződés szerint járt el, a jogszerűtlen kifizetést be kell hajtania az MKB bankon.