Kamarák

Nézzük meg, hogy az ügyben szereplők felső szervei hogyan álltak hozzá a problémához.

Emlékeztető.
Egy jogász végzettségű patkány közjegyző – Hűvös Ferenc (Szeged) – akinek feladata az események megbízható hitelesítése, kiállít egy végrehajtási ügyletet alapjaiban meghatározó bírósági okmányt, amelyben írásban úgy hazudik, hogy a kezében van a hazugságát bizonyító dokumentum.
Teszi mindezt a pénzintézetek anyagi érdekében.
Ez az igazságszolgáltatás csődje.
A MOKK álláspontja

A jogász végzettségű görény végrehajtó – Zoltán Levente, a bíróságon, írásban úgy hazudik, hogy Ő maga állította ki, pecsételte le és írta alá a hazugságát bizonyító dokumentumot. A végrehajtó a tájékoztatást megtagadta.
Teszi mindezt saját százmilliós nyeresége érdekében.
Ez az igazságszolgáltatás csődje.
https://civilszamvevoszek.hu/mbvk-valasza/

A jogász végzettségű hülye picsa – dr. Mikó Katalin – azt állítja, hogy bejelentette az OTP Faktoring Zrt. követelését a végelszámolónak és mellékel egy feladóvevényt a 2011-ből, amikor a Magyar Közlöny 14. számában a 677717 oldalon lett csak közzétéve a végelszámolás. Ez nem zavarja ezt a barmot és minden észrevételt elutasít. Mert megteheti a nyomorult.
Teszi mindezt egy milliárdos eredményű cég érdekében.
Ennél nincs lejjebb.
Két jogászvégzettségű gyengeelméjű hülye, dr. Szabó Eszter és dr. Hencz Balázs negyedszer küldi ki ugyanazt a nevetséges anyagot, hogy megakadályozzon az alkotmányos jogom gyakorlásában.
Ezek a tetves jogászok olyan területen dolgoznak, ahol munkájukkal megnyomorították és kifosztották az állampolgárok százezreit és halálba kergettek több mint négyezer embert. Teszik mindezt anyagi haszonszerzés érdekében, úgy hogy miközben az áldozataik az utcán nyomorognak addig az adózott eredményük milliós és milliárdos nagyságrendű.
https://civilszamvevoszek.hu/az_otp_valasza/

Egy jogállamban hogy fordulhat ilyen elő?
Ennek oka az ellenőrzés és a felelősségre-vonás hiánya. Így ezek az aljas jogászok mindent megtehetnek. Nézzük meg a végrehajtói kamara válaszát. Levették az ügyről ezt a görényt. Na és? Elesett havi 6-8 eFt-tól, de maradt nekik évi 123 923 000 Ft adózott eredmény és 111 254 000 Ft bér. Ez volt a büntetése. Ez arcátlanság.
És állításuk szerint mindenki a törvényeknek megfelelően járt el.

A frankhitel nevű fondorlatos csalásban  soha senki nem látott frankot. A társadalom egy szűk rétege olyan törvényt alkotott, amely kizárólag az ő érdeküket szolgálta és a néhány milliós kölcsönök után 10 milliókat hajtottak be.

Na, én ezeket az eljárásokat mondom a JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS-nek!

Kétségtelen, hogy társadalmunkba túlteng a birka, akik elfogadják ezt a helyzetet és szó nélkül vagy jajveszékelve mennek a vágóhídra.

Esetemben más a helyzet.
Itt konkrét, megnevezhető emberek, felelősségük tudatában, a törvények mögé bújva indítottak személyem ellenem olyan támadást, amit jogállami eszközökkel nem tudtam megakadályozni.

Így én a természettől kapott jogom alapján egy korbáccsal a kezemben járok el, aminek alapja az, hogy 23 tonnát teljesítek egy egyórás edzésen.
Ha jobbak nálam, akkor ők győznek.
Ez ilyen kurva egyszerű.