Ombudsman

Tisztelt Ombudsman!

 

Egy cég Széchenyi kártya szerződéséhez vállaltam kezességet.
A cég a követelést nem ismeri el. A cég végelszámolás alá került. A végelszámolóhoz a követeléskezelő nem nyújtotta be a követelést, sem a törvény biztosította 40 napon belül, sem az ezt követő 180 napon belül.
A követelést rajtam hajtják végre. A követelést alátámasztó / vagy megcáfoló iratok nem állnak rendelkezésemre.

A kérdéseim a következők:

  • Az alkotmány biztosítja-e az engem érintő kérdésekhez kapcsolódó polgárjogi szerződések megtekintésének jogát?
  • Az alkotmány biztosítja-e számomra, hogy az érintett felek (bank és követeléskezelő) kötelesek legyenek ezt kiadni?
  • Összeegyeztethető-e az alkotmányos jogommal, hogy a bankok olyan hitelszerződést kössenek, amely nem tartalmazza a szerződött összeget. Csak kamatszázalékot tartalmaz, a kamatszámítási eljárás ismertetését viszont megtagadják.
  • Az MNB Pénzügyi Felügyelet, mint felettes hatóság (?) megtagadhatja-e a dokumentumok kikérését, megszegve ezzel az Információhoz és a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jogomat.

Válaszait előre is köszönöm.

Budapest, 2020. 05. 07.

Kupán Károly
kezes