PSzÁF

A Pénzügyi Békéltető Testület nevében Dr. Jakab Ágnes válaszolt.
Megint előállt az a helyzet, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez a picsa hülye vagy gazember.

Kezdjük ott, hogy én nem a békéltető testülethez adtam be a beadványomat, hanem Pénzügyi Felügyelethez.
Aztán nekem eszem ágában sincs megbékélni ezekkel a gazemberekkel, én egyszerűen meg fogom korbácsolni az ellenem bűnt elkövetőt.
Aztán azt sem értem, hogy honnan a kurva anyjából vette azt, hogy egy jogviszony teljesítésével kapcsolatos a beadványom.

Tehát ennek a ribancnak a kedvéért megismétlem a kérdésem:
Ebben a kibaszott kurva országban van nekem jogom ahhoz, hogy megnézzek engem érintő szerződéseket és kapjak a banktól egy számlakivonatot vagy nincs.

Azt kértem te barom, hogy utasítsd azt a nyomorul bankot, hogy küldje el nekem azokat a szerződéseket, amiket megkötött, de én – mint kezes – soha senkitől nem kaptam meg. Azért fordultam a Pénzügyi Felügyelethez, mert úgy véltem, hogy ez a bank felettes hatósága.

Tudsz követni te ostoba liba?

Természetesen van elképzelésem, hogy miért értik félre a beadványomat. Az MNB a – a frankhitel nevű fodorlatos csalás nagy nyertesei közé tartozik, és közvetlen felelőssége van a magyar állampolgárok kifosztásában.
Ezért tudatosan akadályozzák meg, hogy a sértettek hozzájussanak azokhoz a dokumentumokhoz, amellyel bizonyítani lehet, hogy a bankok hazudtak és csaltak. Ilyen dokumentumok alkotják a mostani vita tárgyai is, amelyek a kiadatását jelen határozatukkal kívánják megakadályozni.

Úgyhogy állj neki még egyszer és világosan írd le, hogy Pénzügyi Felügyeletének (vagy az MNB bármely ellenőrzéssel foglalkozó részlegének) van-e joga kikérni az itt ismét felsorolt szerződéseket és dokumentumokat vagy nincs:

 • Az MKB és a UnitedIT Kft. közötti összes szerződést.
 • A UnitedIt Kft. MKB banknál vezetett számlájának költségnem-dátum-összeg szerkezetű tételes kivonatát.
 • Az MKB által alkalmazott kamatszámolás képletét.
 • Az MKB bank és a Hitelgarancia Biztosító Zrt. közötti szerződést.
 • A Hitelgarancia Zrt. és a UnitedIT Kft. közötti szerződést.
 • A Hitelgarancia Rt. és az OTP Faktoring Zrt. közötti szerződést.
 • Az OTP Faktoring Zrt. mint pénzügyi szolgáltató által alkalmazott kamatszámolás képletét.

Világos és értelmes választ várok arra a kérdésre is, hogy egy magyar állampolgárnak van-e joga betekinteni az őt érintő, bankok által megírt szerződésekbe és a bankok által alkalmazott pénzügyi számításokba (kamatszámítás)?
Van-e jogom egy banki számlakivonat megkérésére és ezt Magyarországon megtagadhatja-e egy bank.

Ha a Felügyelet valóban felügyeletként működik, akkor kérem a felsorolt dokumentumok kikérését.

Úgy írj, hogy megértsem. Én nem vagyok jogász.

 

___________________________________________________________________

Teintettel arra hogy van előrelépés, az anyagot újrafogalmaztam:

 

Dokumentumok kikérése

Az OTP Faktoring Zrt. kérésére 2016.02.23-án 1 820 226 Ft tartalommal Dr. Hűvös Ferenc Róbert közjegyző által kiállított végrehajtási lap alapján dr. Zoltán Levente végrehajtó 2016.07.21-én fizetési felhívást adott ki 5 837 502 értékben, majd letiltást kezdeményezett  a UnitedIT Kft hitelfelvételi kezesével szemben úgy , hogy a követelés jogszerűségére senki, semmilyen bizonyítékot nem mutatott be. Sőt, 2016.10.04-én a letiltást még olyan helyekre is elküldte, ahol a kezesnek nem volt munkaviszonya.

A hitelfelvevő elsődleges adós a követelést nem ismerte el.

Ezzel az eljárással súlyosan sértették a kezes információhoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alkotmányos jogát.

A dokumentumok kiadását többszöri kérés és felszólítás ellenére mindig megtagadták, így bizonyítékok híján lehetetlenné tették a korrekt jogi eljárás indítását. Figyelmet érdemelnek az OTP Faktoring levelei, melyek mindegyike tartalmazza, hogy ha nem tetszik, a kezes forduljon bírósághoz, „már ha tudja bizonyítani”. Bizonyítani meg pont azért nem lehet, mert semmilyen dokumentumot nem adnak ki. Beleértve pl. a számlakimutatást.

A lehetetlenné tett korrekt eljárás több lépésben történne.

 1. A bizonyítékok kikérése.
 2. Ténymegállapítási eljárás, amelyben meg kell állapítani a követelés megalapozottságát.
 3. Az eredeti állapot visszaállítása.

 

A bizonyítékok kikérése.

Kérem a Pénzügyi Felügyeletet, hogy kötelezze az OTP Faktoring Zrt-t, hogy a követelés bizonyítására nyújtsa be a következő dokumentumokat:

 • A követelés bejelentését igazoló dokumentumot. Ez igazolja, hogy az elsőrendű adós (UnitedIT Kft.) végelszámolójának, a végelszámolás közzétételét követő 40 (ill. az ezt követő 180) napon belül az OTP Faktoring Zrt. benyújtotta a követelését.

A végelszámolónak ilyen követelést nem jelentettek be, tehát a végelszámolás úgy lett lezárva, hogy ilyen követelés nem is volt.

Első lépésben tisztázni kell, hogy megfelel-e a valóságnak az az állítás, hogy nem jelentettek be követelést. Ez azért bonyolult, mert lobogtatnak egy 2011-ből kelt követelés bejegyzést, azonban a végelszámolás csak 2013. március 28-án lett közzétéve a Magyar Közlönyben és a végelszámoló személye is más.

A tényfeltárási szakaszban tisztázandó kérdés, hogy ha a céggel szemben nem volt jogszerűen bejelentett követelés, akkor hogy lehet a kezessel szemben.

 

 • Az UnitedIt Kft. MKB banknál vezetett számlájának költségnem-dátum-összeg szerkezetű számlakivonat.

Ez a kivonat azt bizonyítja, valóban volt hitelfelvétel és ehhez kapcsolódó pénzmozgás. A kezesnek meg kell győződnie arról, hogy valóban volt követelésre alapot adó forgalom, ez valóban az elsődleges adós tevékenységéhez kapcsolódott és valóban összhangban van a megkötött szerződéssel. Kulcsfontosságú dokumentum, ugyanis az elsődleges adós nem ismeri el a követelést. 

 • Az MKB által alkalmazott kamatszámolás képletet.

A 21.17% az egy kamat, a végrehajtásban meg egy összeg szerepel. Tisztázni kell, hogy a szerződésben szereplő kamat valóban megfelel a végrehajtásban szereplő összegnek és ez összhangban van-e a szerződéssel. (Ez azért is fontos kérdés, mert semmilyen általánosan elfogadott kamatszámítási képlettel nem jön ki a bank által megadott összeg.)

A tényfeltásó szakaszban kell tisztázni, hogy érvényes-e egy olyan szerződés, amely nem tartalmazza a követelt összeget számszerűen vagy a kamatszázalék összege mellett a hozzá tartozó kamatszámítási eljárást.  Az így felvetett összeg ugyanis tökéletesen legből-kapott. 

 • Az elsődleges adóst érintő MKB bank és a Hitelgarancia Biztosító Zrt. közötti szerződéseket.

Kulcskérdés, hogy mit tartalmaz ez a szerződés. Egy a birtokomban lévő szerződés szerint a Hitelgarancia Biztosító vitathatatlanul jogszerűtlenül fizette ki az MKB bank által bejelentett követelést. 

 • A Hitelgarancia Zrt. és a UnitedIT Kft. közötti szerződés.

A Hitelgarancia úgy fizette ki az MKB jogszerűtlen követelését, hogy erről csak utólag tájékoztatta az elsődleges adóst. Ráadásul a kifizetés két részletben történt és a második részlet kifizetését megelőzte egy ellentmondás. Hihetetlennek tűnik, hogy ezeket az eljárásokat nem szabályozta szerződés. 

 • Adják át az OPT Faktoring Zrt. kamatszámítási képletét, amellyel az OTP Faktoring a 4 599 236 Ft. kamatot kiszámolta.

A szerződés egy kamatszázalékot tartalmaz, a követelés azonban egy összeget. A kezesnek joga leellenőrizni, hogy a követelt összeg megfelel-e a szerződésben rögzítetteteknek, mert a szerződés összeget nem tartalmaz. 

 • Mutasson be legalább egy olyan iratot, ahol az elsődleges adós elismerte a követelést.

A kezesnek látnia kell, hogy az elsődleges adós elismerte-e a követelést.

 • A végrehajtás minden tételére mutassa be azt a bizonylatot vagy jogszabályi hátteret, amely alapján jogosnak lehet tekinteni.

A végrehajtási lapon olyan – jelentős nagyságú – összegek szerepelnek, amelyek semmilyen dokumentummal nincsenek alátámasztva. Ezek légből-kapott összegek, amelynek jogossága bizonyítást igényel.

 

A Magyar Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi felügyelet eljárására hozzájutottam az OTP Faktoring Zrt-nél alkalmazott képlethez.

tőke * naptári napok száma * kamatláb  / 36000

Meg is van a magyarázat, hogy 14 éven keresztül miért tagadták meg a kiadását: Ilyen kamatszámítási képlet nincs. 

Külön figyelmet érdemel a páratlanul unintelligens  tájékoztatás. Ezt a lineáris képletet naponként kiszámították és 73 oldalban kinyomtatták. Ismét megerősödött bennem is az az általános meggyőződés, hogy a jogászok egyszerűen nem értik a kamatszámítást.

Ez nem lenne baj. A baj az, hogy megtagadták a tájékoztatást és nem igazolták hitelt érdemlően, hogy egyáltalán létezik-e követelés.

Erre még a bankfelügyelet sem tűnik alkalmasnak.
Marad a korbácsolás.