Részletes ítélet – OTP Faktoring Zrt.

Az OPT Faktoring Zrt. legfőbb vezetőjét az általa vezetett cég eljárásáért, a hatalommal való visszaélésért, az információhoz való alkotmányos jogom megsértéséért, a tönkretételemre tett kísérletért, a természettől kapott jogom alapján 35 korbácsütésre ítélem.

Amennyiben az internetközöség legalább 500 tagja megerősít a döntésem helyességében, az ítéletet azonnal végrehajtom.

 

Indoklás

 október 31-én az OTP Faktoring Zrt. megvásárolt egy bizonyítatlan követelést a Garanciabiztosítótól.

 • Felszólításomra megtagadta a követelés bizonyítását.
 • 2010.12.15-ben annyira szakszerűtlen anyaggal kérte fel Winkler Julianna közjegyzőt a végrehajtás elindítására, hogy az ezt – súlyos hiányosságokra hivatkozva – megtagadta.
 • Ezt követően az OTP Faktoring Zrt. dr. Hűvös Ferenc Róbert közjegyzőhöz fordult (Szeged), aki egy üres irodába küldte a meghagyásról szóló ajánlott értesítést, amit így erre jogosult személy nem tudott átvenni.
 • Hűvös Ferenc a bíróságon bizonyítottan hazudott, ezért egy tökéletesen hibás ítélet keletkezett, viszont nem adták meg a fellebbezés jogát.
  A végrehajtási eljárás ez a hazugságon alapuló, szakszerűtlen ítélet alapján indult meg.
 • Hűvös Ferencet a tájékoztatás megtagadásáért, a bíróságon történt bizonyított hazudozásáért és a közjegyzőhöz méltatlan magatartásáért 20 korbácsütésre ítéltem.
 • Mind az OTP Faktoring Zrt-nek, mind ennek a patkánynak egyértelműen jeleztem, hogy nem ismerem el a követelést.
 • Ezt 2010.01.02-án szintén írásban megerősítettem és a közjegyzőnek is előadtam (2011.03.17). Azaz kétség sem férhetett ahhoz, hogy nem fogok fizetni. Annak ellenére, hogy nem ismertem el a követelést és írásban megtagadtam minden együttműködést, ez a patkány (Hűvös Ferenc) ezzel szemben nem írt elő határidőt a végrehajtás megindítására. És erre jó oka volt.
 • Ez tette lehetővé, hogy a végrehajtás helyett OTP Faktoring várjon további 5 évet. Közben ketyeg a 21,17%-os kamat.
 • 5 év után ismét elindítottak egy cselekményt, amelyet Hűvös Ferenc természetesen ismét elfogadott így a követelés nem évült el. Ezt követően megint vártak öt évet, majd Hűvös Ferenc aktív segítségével elindították a végrehajtást.Ez egy bevett technika. Ennek eredményeképpen több mint 4 599 238 Ft extraprofithoz jutottak, ráfordítás és kockázat nélkül.
  Ez egy olyan páratlanul aljas eljárás, amelyben megállapítom az OTP Faktoring Zrt. mindenkori vezérigazgatójának, a nevükkel szereplő munkatársainak és Hűvös Ferencnek a személyes felelősségét.Ezek a nyomorultak ezzel a technikával fosztották ki a becsületüket és önérzetüket vesztett birkákat és kergettek halálba több mint 4000 magyar állampolgárt.
 • Több alkalommal kértem a követelés igazolását és a kamatszámítás módjának a bemutatását. Azonban a magukat jogásznak nevező ostoba picsák még azt sem értették meg, hogy abból, hogy a kamat 21.17% nem következik, hogy a követelés 4 599 238 millió Ft. A szerződés csak egy százalék összeget tartalmaz. Amennyiben a szerződés nem tartalmazza a kamatszámolás módját, akkor nem lehet megállapítani, hogy összegszerűen mekkora a kamatkövetelés, így a szerződés előre megfontolt, rosszhiszemű megtévesztésen alapul és nem a szerződő fél szándéka szerint került megkötésre.
 • A szóban forgó végrehajtás a kezes ellen folyik.
  Nyilvánvalóan, csak akkor lehet jogszerű egy kezes elleni végrehajtást elrendelni, ha az elsődleges kötelezettségvállalóval szemben van valamilyen követelés.
  Azonban a végrehajtás úgy indult meg, hogy a kezes felé senki nem igazolta, hogy a céggel szemben bárkinek lenne követelése, annak ellenére, hogy mint kezes pontosan megfogalmaztam, hogy tekintem úgy, hogy a céggel szemben valóban van valamilyen követelés.
  Ez a cég azonban a jóval a végrehajtási eljárás elkezdése előtt végelszámolásra került. A végelszámolási törvény egyértelműen kimondja, minden – a céggel szembeni követelést – a végelszámolás Magyar Közlönyben való megjelenést követően 40 napon belül be kell jelenteni, de létezik egy 180 napos pótlási határidő is.
  Ilyen bejelentés az OTP Faktoring Zrt. részéről sem 40 napon belül, sem ezt követő 180 napon belül nem történt.Ennek megfelelően úgy történt meg a cég végelszámolásának a lezárása, hogy a céggel szemben semmilyen követelés nincs.
  Miután a céggel szemben követelés nincs, ezért s végrehajtás sem a céggel, sem a kezessel szemben nem indítható.Az OTP Faktoring Zrt-nek lehetősége lett volna követelést bejelenteni, ekkor a végelszámoló felé igazolnia kellett volna a követelés létezését és a végelszámolónak joga és kötelezettsége, annak eldöntése, hogy megalapozott a követelés vagy sem.
  Az OTP faktoring azonban nem élt a bejelentés lehetőségével, a végelszámolás pedig már befejeződött.
 • Az OTP Faktoring Zrt-t – mint kezes – írásban felszólítottam, hogy mutassa be a követelésének a bejelentését igazoló dokumentumot. Ilyen igazolást nem mutatott be, de elküldött 2011.07.29-re datált térti-vevény másolatot, valamilyen Advocat nevű felszámoló cégnek címezve. 
  Ismételten felszólítottam, hogy pótolják a mulasztást, erre ez a két vadbarom – dr. Mikó Katalin és Gábos Tímea – ismételten elküldte ugyanazt az anyagot. Ennek a két hülye picsának nyilván meghaladja az értelmi képességét az az egyszerű  tény, hogy a végelszámolás a Magyar Közlönyben 2013.03.28-án, a 14. számba a 677717-18 számon jelent meg.
  A két ostoba libának olyan bejelentési bizonylatot kell küldeni , ami ehhez a dátumhoz képest 40 napon belül lett postára adva. Ez a mérhetetlenül unintelligens, erőszakos eljárás – amely a joggal és hatalommal való visszaélésen alapszik azt jelzi, hogy valóban nincs bejelentett követelés. De mindegy is, mert a végelszámolás rég befejeződött.
  Ezek – az állampolgárokat fosztogató – mocskos gazemberek szarnak a magyar törvényekre.
  Ezért pedig a cég felső vezetői a felelősek.

Több mint két évig próbáltam jogállami eszközökkel elérni, hogy bizonyítsák a követelés létezését és megalapozottságát.
Pontosan megadtam, hogy milyen dokumentumok és eljárások szükségesek ahhoz, hogy elfogadjam, hogy a céggel szemben mikor fogadom el a követelés létezésének a bizonyítását. Ezeknek a szerződéseknek, számlakivonatoknak és eljárásoknak a bemutatását azonban megtagadták.

Meg kellett állapítanom, hogy ma, Magyarországon nincs jogállam ezért az ilyen esetekben alkalmazandó természettől kapott jog szerint járok el.

Az OPT Faktoring Zrt. legfőbb vezetőjét az általa vezetett cég eljárásáért, az ellenem elkövetett bűnökért, a hatalommal való visszaélésért, az információhoz való alkotmányos jogom megsértéséért, a hanyag-szemét munkáért a természettől kapott jogom alapján 35 korbácsütésre ítélem.

Az OTP Faktoring Zrt. munkatársai az első pillanattól kezdve ismerik a teljes eseménysorozatot, hozzájuthattak az összes anyaghoz, tehát az eljárásuk megfontoláson alapult. Mentségük nincs.

A legfőbb vezetőnek – legyen az bárki – jogában áll elhatárolódni az állampolgárokat kifosztó eljárásuktól és azonnali hatállyal felmondani. Ezzel mentesül a büntetéstől. Ekkor az így kialakult új helyzet legfőbb vezetőjére száll az ítélet, ha többen vannak, vagy a személye nem állapítható meg akkor sorshúzással döntök.

Amennyiben az internetközösség legalább 500 tagja megerősít a döntésem helyességében, az ítéletet azonnal végrehajtom.

Budapest, 2020. 01.12.

 

_________________________________

      Kupán Károly