Részletes ítélet – Zoltán Levente

dr Zoltán Levente végrehajtót anyagi nyereség érdekeben, az egzisztenciám ellen elkövetett támadásért a természettől kapott jogom alapján 10, azaz tíz korbácsütésre ítélem.

Amennyiben a projekt lezárásakor egyetlen fillér veszteségem lesz és az internetközöség legalább 500 tagja megerősít döntésem helyességében az ítéletet végre is hajtom.

Zoltán levente bűnös, mert

 • Zoltán Levente végrehajtást indított el ellenem, egy 15 éve vitatott és soha senki által nem bizonyított követelés ügyében.
 • A letiltás indításakor a tényállást ismerte, cselekedetét megfontoltan tette, mentsége nincs.
 • Zoltán Levente, mint végrehajtó anyagi érdekközösséget alkot az OTP Faktoring Zrt-vel és ennek okán az OTP Faktoring Zrt. követelésén túlmenően több mint félmillió forint jutalékot számított fel.
 • A követelés benyújtásakor a megadott időn belül fellebbeztem és kértem a követelési tételek jogi és összegszerűségi alátámasztását.

Ezt Zoltán Levente megtagadta.

 • A kérdés tisztázása helyett, saját számlájára az 50 eFt-os nyugdíjamból letiltott 17 eFt-ot.
 • Letiltást indított továbbá el egy ingatlanra, amelyben nincs tulajdonjogom.
 • Zoltán Levente egy olyan cégnél indított el további letiltást, amelynél az adott pillanatban nem volt munkaviszonyom. Ezzel megalapozatlanul bevont a folyamatba külső személyt, kiadta adataimat, kívülállókat tájékoztatott ügyeimről, személyes adatimról és ezzel – véleményem szerint – megsértette a személyemhez fűződő jogaimat.
 • Kértem a IV és XV. ker. bíróságot, hogy kötelezze Zoltán Leventét a letiltás részleteiről történő tájékoztatásra.
 • A bíróság tárgyalás nélkül elutasította a beadványomat.
 • Kértem a IV és XV. ker. bíróságot, hogy személyességi jogom megsértése címén kötelezze Zoltán Leventét egy helyreigazítás kiküldésére.
 • A bíróság tárgyalás nélkül elutasította a beadványomat, arra hivatkozva, hogy nem adtam meg méltányosság gyakorlására alkalmas okot és nem folyik bírósági eljárás J Nem tévedés.
 • A törvényszékhez fellebbeztem.
 • A törvényszék helybenhagyta az első fok ítéletét J
 • A törvényszék fordultam személyes jogaim védelmében.
 • Zoltán Levente – engem meghazudtolva – a bíróság előtt írásban letagadta, hogy küldött volna ki letiltást 3. személnek.
 • A bíróságon bemutattam a 3. személy nevére szóló letiltást. A bíróság elutasította Zoltán Levente érvelését. Zoltán Levente a bíróság előtt hazudott.
 • Zoltán Levente ügyvédje a bíróságon kijelentette, hogy Zoltán Levente nem írt alá ilyen letiltást.
 • A bíróságon bemutattam, hogy a kiküldött letiltáson az Ő személyes aláírása/pecsétje van.
 • A bíróság elutasította Zoltán Leventét képviselő ügyvéd minden érvelését.
 • Zoltán Levente ügyvédje a bíróság előtt hazudott.
 • A törvényszék megállapította, hogy az érvényben lévő törvények szerint az, hogy kiadta 3. személynek az adatimat, hogy nem ellenőrizte, hogy a van-e munkaviszonyom annál a cégnél, ahol a letiltást foganatosította és nem tájékoztatta a céget az ügy természetéről, nem meríti ki a személyemhez fűződő jogaim megsértését.

A további jogi megoldás keresését feleslegesnek ítélem, ezzel a végrehajtói szakasz értékelését lezártnak minősítem.

Mindezek alapján, miután a jogrendünk alkalmatlannak bizonyult az igazságszolgáltatásra és a kérdés tisztázására, a személyes nyereség érdekében, anyagi érdekszövetségben az egzisztenciámra támadó Zoltán Levente végrehajtót a természettől kapott jogom alapján 10 (azaz tíz) korbácsütésre ítéltem.

 

Részletes indoklás

2016.07.21-én kelt iratban ez a görény Zoltán Levente végrehajtó írásban értesített, hogy elindította ellenem egy végrehajtást 5 837 802 Ft összegben. A tényleges tőkekövetelés nagysága tisztázatlan (max ~3-500 eFt.).

Először meg kell érteni a végrehajtási törvény szemléletét:

Zoltán Levente, mint végrehajtó a 1994. évi LIII. végrehajtási törvény értelmében anyagi érdekközösséget alkot a végrehajtáskérővel, ugyanakkor a végrehajtót a magyar jog aranytalanul jobban védi, mint a végrehajtottat és a bankok valamint saját anyagi érdekében eljáró végrehajtót állami védelmet biztosító hivatalos személynek minősíti. 

Ez az egész jogrendünk szégyen.

Kifogást terjesztettem be, azzal a céllal, hogy a végrehajtó pontosan nevezze meg, hogy a végrehajtandó tételek felszámolásának mi a jogi alapja.

Tudni kell, hogy a végrehajtási lap kétféle tételt tartalmaz. Az egyik forrása a közjegyző határozata, a másik pedig a végrehajtó által megadott saját árbevétel tételei. Az ellen van kifogásom, hogy egy papíron minden alátámasztás nélkül milliós követeléseket tüntetnek fel, anélkül, hogy egyetlen bizonylatot mellékelnének vagy egyetlen törvényt megneveznének.

Egyben rögzítettem, hogy a követelést nem ismerem el.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy a követelést soha senki nem bizonyította valamint mellékeltem az ügy részletes leírását.

Zoltán Levente irodája írásban azt válaszolta, hogy nem köteles általános tájékoztatást nyújtani.

Én azonban a leírtaknál pontosabban nem tudok fogalmazni és úgy vélem, hogy aki úgy véli, hogy az alábbiakkal általános kérdéseket fogalmaztam meg, az hülye.

Részlet a Zoltán Leventénél benyújtott, de a bírósághoz címzett fellebbezésből:

„Költségek.

A végrehajtási lapon az alábbi tételek látszanak:

 • Végrehajtáskérőnek felmerült költség: 41 319 Ft
 • Végrehajtáskérőnek járó költségrész: 85 000 Ft

Ez meg mi a lófasz? Miért pont 85 000 Ft? Miért nem 185 000 Ft, esetleg 585 000 Ft. Mégis hogy a picsában képzelik ezt? Ez a szarházi ügyvéd idebarmol egy számot és azt nekem ki kell fizetni? Ha nekem felmerül költségem, akkor van róla bizonylatom. Ezeknél a kurva jogászoknál ez nem így működik? Nekik biztosítja ez a kibaszottul szar törvény, hogy csak benyögnek egy számot és az állampolgárnak meg kötelessége kifizetni? Ez nem így működik.

Úgyhogy vagy számlával, vagy egyéb hitelt érdemlő bizonylattal igazolják a költségeiket vagy kotorják le innen ezt a szemetet.”

 • Munkadíj 94 411Ft
 • Munkadíj dzs.10.§ szerint 4000Ft

Ha én elvégzek egy munkát, akkor a NAV számlakiállítási kötelezettség elé állít. A munka elvégzését pedig Teljesítési igazolással kell igazolni. (Amit egyébként a NAV minden vizsgálatnál megpróbál kétségbe vonni.) Hogy is van ez? Ezeknél a szaros jogászoknak nem kell számlát kiállítani, ha elvégeznek valamit, akkor csak úgy benyögik, hogy kész a meló, fizess egy százast? Rájuk nem vonatkozik a törvény csak ránk? Mégis ez a mocsadék milyen munkát végzett el? Ezt tudja valaki? És esetleg igazolni is tudná? A Tisztelt Bíróság szerint jól van ez így?

Szerintem nem. Vagy kapok a munkáról kiállított számlát és hitelesített, pontos és részletes teljesítésigazolást vagy tüntessék el a szemem elől ezt a vackot.

 1. § (3) „A munkadíj a végrehajtási ügyértékhez vagy az eljárásra fordított időhöz, továbbá az elvégzett eljárási cselekményekhez igazodik.”

Percre pontosan látni akarom, hogy mekkora volt a ráfordított idő, ki végezte, konkréten milyen munkavégzés történt és az elvégzett cselekményekről hitelesített jegyzőkönyvet kérek.

Vagy leradírozni.

 • Utazási költségátalány 2 500Ft

Nekünk, ha elmegyünk valahova útvonalnyilvántartást kell vezetnünk, ha tömeg-közlekedünk, akkor dokumentálni kell a jegyet és az utazásról jelentést kell írnunk. Ez a szemét meg ideröfögi nekem, hogy fizessek, mert utazott valahová? Hová a kurva anyjába? Moziba? A szeretőjéhez, vagy hova a fészkes francba?

Vagy hitelt érdemlően bizonyítja, hogy ki, mikor, milyen célból, hová utazott vagy tüntessék el ezt a sort.

A fellebbezés a IV és XV. Kerületi Bírósságra került, ahol elutasították, és felszólítottak adjak meg a végrehajtás felfüggesztésére okot adó méltányolható körülményeket.

A méltányosságot visszautasítottam, nekem igazság kell, nem méltányosság.

 Keresetlevelet adtam be a Görény ellen miután a végrehajtást egy vitatott kézbesítési vélelem alapján indította el.  A keresetet a IV és XV. Kerületi Bíróságra nyújtottam be, célja annak megállapítása, hogy ez az eljárás valóban jogszerű-e.  A kérdés azért nem szokványos, mert mint az eset leírásában olvasható, erről a kérdésről – a tetves Patkány beadványa alapján – a bíróság hibásan döntött, – kijelentve, hogy a kézbesítési vélelem fennáll, holott maga a közjegyző helyettes benyújtott be egy olyan iratot, amely alapján vitathatatlanul megállapítható, hogy a kézbesítési vélelemre alapozott eljárás jogszerűtlen volt.

Ez sem volt elegendő a Görény számára, hogy felfüggessze az eljárást.

Itt jegyzem meg, hogy az igazságszolgáltatás szereplői olyan elképesztően szar munkát végeznek, amely a Kutyaütő Bt-nél is kiverné a biztosítékot.

A bíróság munkáját és a görény hozzáállását jól mutatja a következő személyességi jogi per.

 • A végrehajtó letiltást küldött egy nemlétező munkahelyemre, azaz illetéktelen harmadik félnek kiadta az adataimat és tájékoztatta egy olyan ellenem folyó eljárásról, amely alkalmas arra, hogy rossz híremet keltse.
 • A IV. és XV. Kerületi bíróságra benyújtott beadványomban azt kértem, hogy a bíróság kötelezze a Görényt egy helyreigazítás kiküldésére, éspedig erre:

„Alulírott Dr. Zoltán Levente független bírósági végrehajtó, mint a végrehajtói irodám munkájáért felelős vezető, ügyvéd létemre képtelennek bizonyultam egy munkaviszony megállapítására, ill. annak ellenőrzésére, ezért a Tisztelt címzett számára jogszerűtlenül küldtük ki a LETILTÁSI értesítőt.

Szar-szemét munkánkért elnézését kérem.”

 • Kértem továbbá, hogy küldessék ki vele a 12 év óta folyamatosan vezetett esetleírást. Ezt azért tartottam szükségesnek, hogy látni lehessen, hogy azért itt nem egy csirketolvaj ellen indítottak végrehajtást.
 • A bíróság a fenti „SZÓRÓL SZÓRA IDÉZETT ÉS BEADVÁNYBAN PER TÁRGYAKÉNT RÖGZÍTETT” szöveget a végrehajtási kifogásnak értelmezte és elutasította. Kiemelve, hogy hivatkozhatok akár természeti csapásra is J Ez komoly!
 • Fellebbeztem:

„Ismét az a benyomásom, hogy a hülyék gyülekezetével levelezem.

Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a beadványomat a bíróságra küldtem, van felperes és alperes megnevezve és sehol sem szerepel az, hogy VÉGREHAJTÁSI KIFOGÁS!

Honnan a mélabús francból vették, hogy ez egy végrehajtási kifogás. Önöknek lehetőségük van kiegészítést vagy pontosítást kérni. Nem tették, hanem ostoba, unintelligens határozatot hoztak.”

 • Erre egy hiánypótlásban arra kértek, hogy határozzam meg, hogy mennyiben és milyen okból kérem a határozatuk megváltoztatását.

Meghatároztam:

 • „az okból, hogy Kegyed a szövegértelmezésben megrekedt az általános iskola 5. osztályának a szintjén és a személyességi joghoz kapcsolódó sérelmemet végrehajtási kifogásnak értelmezte.”
 • A fenti meghatározásomra az ügy a Fővárosi Törvényszékre került, ahol helyben hagyták az első fok döntését. Tehát a törvényszék szerint helyesen állapította meg a IV és XV. Kerületi bíróság, hogy a fenti szöveget tartalmazó per tárgya egy végrehajtási kifogás J
 • Megítélésem szerint a bíróság és a törvényszék is mindent megtett, hogy kimosdassák a mi kutyánk kölykét, ezért dicséret illeti őket harcos kiállásukért.

Bírók: Demus Márta és Piegler Eszter Hajnal.
Már csak egy kérdés maradt: ezek hülyék vagy gazemberek.

 • Ez azonban számomra kevés volt így a közvetlenül a Fővárosi Törvényszék címzett újabb beadvány okán az FT. mégiscsak tárgyalta az ügyet.
 • Zoltán Levente írásos kifogást nyújtott be. A beadványra adott és a bíróságra benyújtott írásos kifogásában ez a Görény egyszerűen letagadta, hogy kiküldte a letiltás egy harmadik személynek és azt mondta, hogy én valótlanságot állítok. Ezt két tanú: Bódi Bolglárka és Szántó Melinda aláírásával is igazolta. (Ez a két hülye picsa ezért nem felelős, mert ők csak azt tanúsítják, hogy Zoltán Levente saját-kezűleg írta alá a kifogását.)
 • Erre elküldtem a bíróságnak a Görény által a 3. személynek címzett és a végrehajtói iroda által postázott, már nálam lévő példányt.
 • A bíróság elutasította Zoltán Levente állítását.
 • A tárgyaláson az ügyvédje azt állította, hogy nem Zoltán Levente küldte ki a letiltást.
 • Erre bemutattam a bíróságnak a letiltási dokumentumon található aláírását, ill. névre szóló hiteles pecsétjét.
 • Mire az ügyvéd azt állította, hogy nem Zoltán Levente a felelős a kiment anyagért, mert a munkatársa küldte ki. Ezt nem is minősítem.
 • A bíróság az összes védekezési kísérletét leseperte, mert az általam bemutatott okmányokon Zoltán Levente aláírást helyettesítő Személyes bélyegzője van.
 • Így kijelentem, hogy mind a Görény, mind az ügyvédje, dr. Nagy Krisztina, jogász létükre pofátlanul hazudtak a bíróság előtt.
 • Ennek ellenére vesztettem, így nekem kell fizetni az ügyvédjének a díját (amit természetesen nem teszek meg) és a perköltséget.

Az ok: a személyességi jogi törvényünk szerint azzal, hogy egy harmadik személy – a nem létező munkahely – részére kiküldte az adataimat és az általam vitatott követelésről informált kívülállókat, azzal nem sértette meg a személyes jogaimat, mert nem állított valótlanságot (azaz nincs bizonyítva az ellenkezője, de az, hogy magát a követelést 12 éve senki nem bizonyította az a kutyát sem érdekli).

 • Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy maga a bíró is felvette, hogy esetleg egy másik jogcímen sikeres lehetek, és hogy a fellebbezésemre számít. Talán még ennél is érdekesebb az a megjegyzése, hogy a törvénynek van egy olyan pontja, ami esetleg erre az esetre vonatkozna, de Ő még soha semmilyen útmutatást nem látott ennek kapcsán.
 • Kizárólag a végrehajtáshoz tartozó ügy kapcsán 37 hivatalos bírósági dokumentum keletkezett.

Nem fellebbeztem, hanem lázártam az ügyet, mert úgy ítélem meg, hogy mindent megtettem kérdés jogállami rendezése érdekében.

Az ítéletemet megküldtem minden szereplőnek.

 

Budapest, 2018. január 5.

 

 

                                               _______________________________________

                                                      Kupán Károly
                                                             kezes

Ui.:

 1. Meg kell említenem, hogy a bíróság felszólított, hogy Zoltán Levente hivatalos személy, ezért tartózkodjak a Görény megszólítástól. Tájékoztatnom kellett a Tisztelt Bíróságot, hogy az SS-Obest-Gruppenfürer is hivatalos személy volt. Erre nem figyelmeztettek többet.
 2. Nem kételkedek abban, hogy a stílusom szokatlan lehet a bíróságok számára. Ennek megítélésénél azonban vegyék tekintetbe, hogy 12 éve tart az ügy, amelyben főszerepe van a hatalommal és a joggal való visszaélésnek es a kifejezetten állampolgár ellenes törvényeknek.
 3. A bírók nevét és az általam helyesnek vélt minősítését azért adtam meg, mert eljárásuk akkor is felháborító, ha az érvényben lévő törvények szerint valóban helyesen jártak el. Ha vállalták, hogy egy ennyire állampolgár ellenes törvény alapján ítélkeznek, akkor személyes felelősségük van a meghozott ítéletben. Semmivel nem kevesebb, mint a meggyőződésük ellen cselekvő SS katonák.
 4. Felmerül a kérdés, hogy miért nem fordultam ügyvéghez. Azért mert nem találtam olyan ügyvédet, aki elvállalta volna, ill. aki elvállalta volna, az portásnak sem venné fel egy valami való tanácsadó cég.